Cộng tác và chia sẻ kiến thức.

Wiki tổ chức

 • Sắp xếp nội dung thành các không gian làm việc có thể tùy chỉnh đầy đủ tính năng và độc lập.
 • Tạo các không gian làm việc độc đáo cho mỗi nhóm trong tổ chức của bạn dựa trên mức cấp phép tùy chỉnh.
 • Chia sẻ nội dung của bạn trong một nhóm riêng tư hoặc với tất cả mọi người trong tổ chức.

Bảo mật cấp độ doanh nghiệp

 • Chọn lọc ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc bình luận trên trang của bạn bằng cài đặt quyền tùy chỉnh.
 • Áp dụng các quyền ở cấp độ wiki, cấp độ không gian làm việc hoặc cấp độ trang.
 • Chia sẻ tập tin giữa nhiều nhóm trong cùng văn phòng hoặc với khách hàng trên toàn cầu.

Cộng tác trong tổ chức

 • Khuyến khích cộng tác quy mô lớn.
 • Trải nghiệm luồng thông tin nhất quán ở mọi cấp độ.
 • Nhiều người dùng có thể đóng góp hoặc chỉnh sửa nội dung cùng lúc.

Xây dựng thương hiệu

 • Tùy chỉnh wiki của bạn để phù hợp với thương hiệu của công ty.
 • Vận hành doanh nghiệp trực tuyến. Phá bỏ rào cản địa lý, chia sẻ và cộng tác với nhân viên, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Cộng tác bất chấp giới hạn.

Đăng ký dùng thử miễn phí