Quản lý kiến thức cho nhóm dễ dàng.

Zoho Wiki, một công cụ quản lý kiến thức dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhóm trong tổ chức của bạn. Giờ đây, bạn có thể tạo và chia sẻ kiến thức một cách hiệu quả.

Đăng ký miễn phí

Zoho Wiki là một công cụ quản lý kiến thức dễ sử dụng.

Phù hợp cho tất cả nhu cầu của bạn.

Tạo trang và không gian làm việc, gán người dùng, tùy chỉnh cổng thông tin và cập nhật tất cả với một công cụ duy nhất.

 

Kho kiến thức.

Tạo kho lưu trữ thông tin tập trung. Các thành viên nhóm có thể đưa ra ý tưởng và tạo nội dung hiệu quả.

 

Nội dung bảo mật.

Bảo mật thông tin của bạn. Thiết lập mức cấp phép tùy chỉnh cho trang và không gian làm việc với kiểm soát quyền truy cập chi tiết.

 

Kiểm soát thương hiệu.

Thay đổi về mặt hình ảnh và cảm nhận của wiki. Tùy chỉnh logo, bố cục, biểu ngữ trong cổng thông tin theo yêu cầu của bạn.

 

Trình soạn thảo dễ sử dụng.

Trình soạn thảo dễ sử dụng và thân thiện với người dùng của chúng tôi cung cấp các công cụ tiện lợi như widget giúp tạo nội dung nhanh hơn và có được tính hữu dụng.

Khám phá thêm tính năng

Giải pháp

Một công cụ quản lý kiến thức đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Kho kiến thức của bạn

Bắt đầu