Kết nối

Càng đông càng vui

Mời đồng nghiệp đóng góp ý tưởng thiết kế website. Bạn cũng có thể tạo cổng thông tin thành viên để cho phép khách truy cập các trang cụ thể.

 • Người cộng tác

  Tính năng người cộng tác cho phép bạn mời bất kỳ người nào giúp bạn tạo trang web, dù là trong hay ngoài tổ chức. Ngoài ra có thể phân công vai trò người cộng tác làm Quản trị, Tác giả, Nhà phát triển và Khách mời.

  kết nối người cộng tác
kết nối người cộng tác
Cổng thông tin thành viên
 • Cổng thông tin thành viên

  Cổng thông tin thành viên cho phép bạn hạn chế quyền truy cập của một người nào đó vào các trang cụ thể.

  Cổng thông tin thành viên
 • Hạn chế truy cập

  Tạo không gian riêng tư cho website và cho phép ai có thể xem website của bạn. Thiết lập hạn chế truy cập cho phép bạn giới hạn khả năng hiển thị website, ẩn các trang khỏi mọi người hoặc các thành viên cụ thể trong tổ chức của bạn.

  Hạn chế truy cập
Hạn chế truy cập