Tùy chỉnh

Trải nghiệm diện mạo mới của bạn

Nhà phát triển và nhà thiết kế có thể sử dụng trình tạo HTML và CSS để tạo hiệu ứng tùy chỉnh cuối cùng. Có quyền kiểm soát sáng tạo hoàn toàn trên một mẫu hoặc tạo một mẫu mới từ đầu.

 • HTML & CSS

  Tùy chỉnh mẫu của bạn bằng trình tạo HTML và CSS. Bạn có thể thiết kế các phần trong mẫu hoặc tạo một mẫu mới hoàn toàn từ đầu.

  tùy chỉnh html và css
 • Tên lớp tùy biến

  Thêm tên lớp tùy biến vào các yếu tố để tùy chỉnh riêng từng yếu tố. Việc chỉnh sửa tên lớp tùy biến cho vài yếu tố nhất định sẽ giúp đảm bảo chỉ sửa đổi kiểu của yếu tố cụ thể đó.

  tên lớp tùy biến
 • Mẫu đáp ứng

  Mọi website bạn tạo bằng Zoho Sites đều tự động được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Website sẽ trông tuyệt vời trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính. Đồng thời có thể xem trước website sẽ trông như thế nào trên các thiết bị này.

  tùy chỉnh mẫu đáp ứng
tùy chỉnh html và css tên lớp tùy biếntùy chỉnh mẫu đáp ứng

Không cần mã, không mất nội dung

Không mã hóa bằng cách dùng bộ trình tạo trực quan và tùy chỉnh các mẫu cho phù hợp với sở thích của bạn. Nếu bạn không hài lòng với một mẫu, hãy chuyển đổi bất cứ lúc nào mà không sợ mất nội dung.

tùy chỉnh lưu tự động tùy chỉnh trình tạo trực quan tùy chỉnh phiên bản trang tùy chỉnh thanh thông báo tùy chỉnh tên miền
 • Tự động lưu

  Cứ sau vài giây, Zoho Sites sẽ lưu lại công việc của bạn để không bỏ sót chi tiết nào. Nhờ đó bạn không cần phải lưu thủ công công việc của mình nữa.

  tùy chỉnh lưu tự động
 • Trình tạo trực quan

  Tùy chỉnh giao diện mẫu website mà không cần dùng dòng mã nào. Bạn có thể xem trước và thử nghiệm nhiều tùy chỉnh trực quan khác nhau.

  tùy chỉnh trình tạo trực quan
 • Phiên bản trang

  Mỗi phiên bản trang đã chỉnh sửa của bạn đều được lưu lại và liệt kê. Bạn có thể quay lại mọi phiên bản bất cứ lúc nào. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn lỡ tay xóa nội dung bất kỳ.

  tùy chỉnh phiên bản trang
 • Thanh thông báo

  Hiển thị thông báo và thông tin quan trọng. Bạn cũng có thể sử dụng thanh thông báo để hiển thị tin nhắn thông báo cookie.

  tùy chỉnh thanh thông báo
 • Tên miền tùy chỉnh

  Lấy tên miền riêng để tạo dấu ấn thương hiệu sau cùng cho trang của bạn. Bạn cũng có thể ánh xạ tên miền đã có sẵn.

  tùy chỉnh tên miền