Chốt được nhiều giao dịch hơn với bài thuyết trình bán hàng hoàn hảo

Kết hợp phương pháp kể chuyện hiệu quả với thiết kế bản chiếu chuyên nghiệp của Zoho Show để thuyết phục đối tượng mục tiêu của bạn và chốt giao dịch. Tạo bài thuyết trình hấp dẫn nêu bật nhu cầu và định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là giải pháp tốt nhất cho khách hàng tiềm năng.

Tăng thêm sức mạnh cho tài liệu bán hàng của bạn với tài nguyên miễn phí của chúng tôi

Chọn từ các mẫu và bản chiếu bán hàng của chúng tôi để tạo bài thuyết trình bán hàng thể hiện cam kết giá trị hoàn hảo. Nhanh chóng chọn hình ảnh và video chất lượng cao tạo được tác động với khách hàng tiềm năng của bạn với bộ sưu tập add-on của Show để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và thúc đẩy doanh số.

Tạo bài thuyết trình bán hàng hấp dẫn trực quan

Thêm đồ họa và hình minh họa thông tin để tạo các slide hấp dẫn trực quan cho bài thuyết trình bán hàng tiếp theo của bạn. Sử dụng hoạt ảnh thú vị hoặc video chất lượng cao để làm nổi bật thông tin của bạn và để lại tác động lâu dài trong tâm trí của khách hàng.

Lưu trữ tài liệu bán hàng trong kho lưu trữ trung tâm

Giúp đội ngũ của bạn tránh được rắc rối khi phải tạo slide từ đầu cho mọi bài thuyết trình bán hàng mới. Thêm các bản chiếu mang thương hiệu của bạn vào thư viện trung tâm và cấp quyền truy cập cho các nhóm tương tác trực tiếp với khách hàng trong tổ chức của bạn. Sử dụng lại các bản chiếu hiện có và chia sẻ các mẫu thành công trong toàn công ty.

Lưu trữ tài liệu bán hàng trong kho lưu trữ trung tâm

Giúp đội ngũ của bạn tránh được rắc rối khi phải tạo slide từ đầu cho mọi bài thuyết trình bán hàng mới. Thêm các bản chiếu mang thương hiệu của bạn vào thư viện trung tâm và cấp quyền truy cập cho các nhóm tương tác trực tiếp với khách hàng trong tổ chức của bạn. Sử dụng lại các bản chiếu hiện có và chia sẻ các mẫu thành công trong toàn công ty.

Cộng tác với nhiều nhóm

Các nhóm bán hàng và tiếp thị có thể cùng nhau soạn kế hoạch đề xuất hiệu quả và thành công cho khách hàng bằng cách sử dụng các mẫu của Show. Phối hợp với nhóm tiếp thị và kỹ thuật, kết hợp dữ liệu do họ đóng góp và tạo tài liệu bán hàng giải quyết nhu cầu riêng của khách hàng tiềm năng.

Chuyển đổi thành công cơ hội bán hàng tiếp theo với Show