Lịch sử ghi dữ liệu
  • 30000 trước CN
  • 2700 trước CN
  • 105 sau CN
  • 1100 sau CN
  • 1979
  • 1985
  • 2006
  • Hiện tại

Thuật ngữ bảng tính!

Sau đây là một vài thuật ngữ thường được dùng trong thế giới bảng tính. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thuật ngữ cơ bản nhất.

Ô tính

Một ô tính trong bảng tính là một ô nơi bạn có thể nhập dữ liệu. Ô tính được tạo bởi giao điểm giữa một cột và một hàng. Đó là lý do tại sao địa chỉ của một ô tính luôn là tiêu đề cột và theo sau là số hàng. Ví dụ, ô tính đầu tiên luôn là A1.

Bảng tính là gì?

Trang tính

Đây là các bảng tính riêng lẻ tạo nên sổ làm việc. Mỗi trang tính là một tập hợp của nhiều ô.

Bảng tính là gì?

Workbook

Workbook là tập hợp một hoặc nhiều trang tính trong một tập tin duy nhất.

Bảng tính là gì?
Bảng tính là gì?Bảng tính là gì?Bảng tính là gì?Bảng tính là gì?Bảng tính là gì?

Tôi có thể làm gì trong bảng tính?

Với một công cụ đa năng như bảng tính, khả năng là vô hạn. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tự mình khám phá ra nhiều chức năng của bảng tính, nhưng sau đây là một vài tác vụ cơ bản mà bạn có thể thực hiện với sự trợ giúp của bảng tính.

Sắp xếp Tính toán Trực quan hóa

Sắp xếp

Bạn luôn có thể dùng bảng tính để tạo và lưu trữ dữ liệu của mình theo cách có cấu trúc. Bạn có thể chỉ cần nhấp vào một vài nút để phân loại và sắp xếp dữ liệu trong vài giây.

Bảng tính là gì?

Tính toán

Bạn có thể dùng các hàm có sẵn trong bảng tính để thực hiện việc tính toán. Các hàm này mang lại cho bảng tính thêm nhiều chức năng của một chiếc máy tính tinh vi, giúp cập nhật kết quả mỗi khi bạn thay đổi dữ liệu đầu vào.

Bảng tính là gì?

Trực quan hóa

Tạo biểu đồ sống động giúp dữ liệu trở nên dễ hiểu hơn. Bảng tính có các loại biểu đồ chuyên dụng có thể tùy chỉnh được theo vô số cách!

Bảng tính là gì?

Bảng tính nào được sử dụng nhiều nhất?

Biết rằng bảng tính được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên có một số trường hợp đơn giản mà bảng tính thực sự rất hữu ích.

Tạo và duy trì danh sách kiểm tra

Bảng tính là gì?

Tính toán đơn giản

Bảng tính là gì?

Trực quan hóa dữ liệu

Bảng tính là gì?
Bảng tính là gì?