Zoho Sheet dành cho Android

Chúng tôi đảm bảo Zoho Sheet tương thích với tất cả các tính năng và cập nhập mới nhất của Android. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các tính năng mà Zoho Sheet hỗ trợ dành riêng cho Android.

Đa nhiệm với Sheet

Trả lời email, cuộn xem thư viện hay xem trận đấu bóng yêu thích mà không cần thoát khỏi bảng tính. Bạn cũng có thể làm việc trên hai tập tin bảng tính cùng một lúc.

Đa nhiệm với Sheet
Thêm các tiện ích bộ sưu tập

Thêm các tiện ích bộ sưu tập

Tạo các tiện ích cho ứng dụng Zoho Sheet của bạn để xem và truy cập các tập tin ngay từ màn hình chính.

Tạo lối tắt

Tạo mới bảng tính, tìm kiếm một tập tin cụ thể hoặc truy cập các thư mục dùng thường xuyên chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo lối tắt

Thao tác đơn giản, hiệu quả tối ưu.