Zoho Sheet dành cho iOS

Chúng tôi đảm bảo rằng Zoho Sheet tương thích với tất cả các tính năng và cập nhập mới nhất của iOS. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các tính năng mà Zoho Sheet hỗ trợ dành riêng cho iOS.

Chia sẻ qua iMessage

Chia sẻ bảng dữ liệu dưới dạng tập tin đính kèm trên iMessage với những người dùng iOS khác.

Chia sẻ qua iMessage
Tận dụng chức năng cảm ứng 3D

Tận dụng chức năng cảm ứng 3D

Truy cập dữ liệu nhanh hơn và xem trước tài liệu mà không cần mở ứng dụng.

Truy cập từ màn hình khóa

Tạo các tiện ích cho ứng dụng Zoho Sheet của bạn và xem các tập tin gần đây từ Xem hôm nay trên màn hình khóa.

Truy cập từ màn hình khóa
Tìm tập tin nhanh

Tìm tập tin nhanh

Chỉ cần vuốt xuống từ màn hình chính để tìm nhanh và truy cập bảng tính.

Đa nhiệm với Sheet

Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Zoho Sheet hỗ trợ nhiều cửa sổ, bạn có thể trả lời email hoặc xem một trận bóng yêu thích mà không cần phải thoát khỏi bảng tính.

Đa nhiệm với Sheet

Kéo thả hình ảnh

Thao tác thêm hình ảnh vào bảng tính chưa bao giờ đơn giản đến vậy. Bạn chỉ cần chọn hình ảnh từ thư viện và kéo thả vào bảng tính là xong.

Kéo thả hình ảnh

Thao tác đơn giản, hiệu quả tối ưu.