Hỗ trợ

Giúp học viên nộp đơn ứng tuyển và thực hiện các thủ tục đăng ký khác.

 

Đưa ra lời khuyên

Cung cấp các đề xuất về việc học theo thời gian thực.

 

Giải đáp thắc mắc

Trả lời các câu hỏi ngay lập tức.

Tự động hóa việc tương tác để cung cấp hỗ trợ 24/7

Hiện nay, mọi người truy cập mạng mọi lúc, vì vậy bạn có thể bỏ lỡ một lượng lớn lưu lượng truy cập website khi văn phòng đóng cửa. Với SalesIQ, bạn có thể thiết lập yếu tố kích hoạt để tự động hóa việc thu thập dữ liệu học viên ngoài giờ làm việc. Những dữ liệu này có thể được phân loại tự động và lưu trữ trong CRM của bạn giúp việc truy cập trở nên dễ dàng.

Tự động hóa việc tương tác để cung cấp hỗ trợ 24/7  
  

Tùy chỉnh nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn

Phân tích dữ liệu mà SalesIQ thu thập được và gửi các biểu ngữ tùy chỉnh, thông tin học bổng được cá nhân hóa và các chiến dịch email có mục tiêu cho những ai đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện do bạn xác định. Tự động hóa việc tùy chỉnh để tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả với chatbot.

Tùy chỉnh nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn
  
 

Kết nối riêng với học viên theo thời gian thực

Trò chuyện với học viên và đề xuất các khóa học phù hợp với họ dựa trên sở thích và năng lực của học viên. Cung cấp dịch vụ tư vấn học tập qua chat trực tiếp hoặc cuộc gọi thoại để kết nối với học viên ở cấp độ cá nhân. Việc hỗ trợ học viên đưa ra các quyết định quan trọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho học viện của bạn và cả học viên của học viện.

Kết nối riêng với học viên theo thời gian thực 

Chuyển câu hỏi đến người phụ trách phù hợp nhất

Thiết lập định tuyến người truy cập và đoạn chat trong SalesIQ để tự động chuyển hướng người truy cập đến nhân viên trong nhóm của bạn phù hợp nhất với tình huống. Ví dụ, bạn có thể chuyển tiếp học viên tiềm năng đến nhân viên bộ phận quản trị để giải đáp cho các câu hỏi chung, còn khi học viên đăng nhập vào cổng thông tin của bạn thì họ sẽ được chuyển đến người phụ trách khóa học tương ứng của học viên mà không cần đến người tiếp nhận trung gian.

Chuyển câu hỏi đến người phụ trách phù hợp nhất
Chuyển câu hỏi đến người phụ trách phù hợp nhất
  
 

Hiển thị thông tin nội bộ dành riêng cho thành viên cổng thông tin

Tùy chỉnh câu hỏi thường gặp, bài viết và các thông tin khác hiển thị trong đoạn chat từ mô-đun Tài nguyên của SalesIQ để hiển thị thông tin nội bộ/hé lộ dành riêng cho những ai đăng nhập vào cổng thông tin của bạn. Bạn cũng có thể thêm và hiển thị các câu hỏi thường gặp và bài viết chung cho người truy cập website và giữ các bài viết độc quyền dành riêng cho những người thuộc tổ chức của bạn.

Hiển thị thông tin nội bộ dành riêng cho thành viên cổng thông tin  
 

Tìm hiểu thêm với Sales IQ

Đăng ký miễn phí