Phân khúc quy trình tuyển dụng với tính năng quản lý khu vực

Sắp xếp đội ngũ tuyển dụng theo khu vực địa lý hoặc dòng sản phẩm với Zoho Recruit. Chia sẻ tài khoản giữa các khu vực, xác định các khu vực có nhu cầu tuyển dụng, phân bổ nguồn lực và đáp ứng mong đợi trong khi vẫn tạo ra trải nghiệm ứng viên tuyệt vời.

Đăng ký ngay

Quản lý khu vực là gì?

Quản lý khu vực là một hệ thống trong đó thông tin công ty được nhóm lại dựa trên bộ tiêu chí đã xác định. Quản lý nhiều địa điểm kinh doanh dễ dàng hơn bằng cách chia sẻ thông tin chi tiết về công ty với đội ngũ tuyển dụng của bạn.

Tránh được cấu trúc chia sẻ dữ liệu phức tạp.

Các tổ chức có cấu trúc tuyển dụng phức tạp có thể dựa trên khu vực để chia sẻ hồ sơ với người dùng ở địa điểm khác một cách dễ dàng. Cách làm này cũng thuận tiện để phân nhóm các hồ sơ dựa trên đặc điểm của tài khoản hơn là quyền sở hữu cá nhân với hồ sơ.

Cải thiện trải nghiệm của khách hàng

Phân khúc ứng viên theo khu vực giúp tạo ra môi trường làm việc tập trung. Tạo khu vực bằng cách cấp quyền truy cập vào nhóm các cá nhân cụ thể sẽ làm tăng hiệu quả cho đội ngũ tuyển dụng.

Thiết lập và theo dõi mục tiêu tuyển dụng dễ dàng.

Cài đặt mục tiêu dự báo nhiều kênh cho người dùng tùy thuộc vào các khu vực. Xác định đội ngũ làm việc hiệu quả nhất. Có được chế độ xem kết hợp cho mục tiêu đã đặt ra cho mỗi quý và luôn tập trung vào các mục tiêu đó.

Mức độ tiếp nhận. Chuyển đổi. Phát triển.

Quản lý nhiều địa điểm kinh doanh bằng cách cấp quyền truy cập vào một nhóm các cá nhân cụ thể, chia sẻ tài khoản khách hàng giữa các đội ngũ khác nhau.

Đăng ký ngay