Đánh giá

Mô-đun Đánh giá của Zoho Recruit cho phép bạn lọc các ứng viên dựa trên các kỹ năng hoặc phẩm chất cụ thể. Sử dụng các câu hỏi sàng lọc có trọng số để tự động xếp hạng các ứng viên, nhanh chóng so sánh các ứng viên dựa trên câu trả lời của họ và đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi lựa chọn ứng viên cho quá trình phỏng vấn.

Đăng ký ngay
banner

Các loại đánh giá

Zoho Recruit giúp đánh giá và xếp hạng các ứng viên dễ dàng hơn. Đánh giá được chia thành ba loại dựa trên cách thức và thời điểm sử dụng trong quá trình tuyển dụng.

danh mục đánh giá

Đánh giá ứng viên

Nhà tuyển dụng và nhà quản lý tuyển dụng có thể đánh giá ứng viên bằng đánh giá sơ bộ. Sau khi ứng viên hoàn thành bảng câu hỏi, câu trả lời sẽ tự động được lưu trong Zoho Recruit.

Đánh giá của nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng có thể sử dụng kiểu đánh giá này để đánh giá chất lượng ứng viên và ghi lại các ghi chú.

Đánh giá của người phỏng vấn

Người phỏng vấn có thể sử dụng biểu mẫu này để đánh giá hiệu suất của ứng viên và lưu giữ hồ sơ chính xác về mỗi cuộc hội thoại.

Các loại đánh giá

Zoho Recruit cung cấp các đánh giá tùy chỉnh để bạn có thể đánh giá ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng riêng của mình.

 • Sàng lọc trước

  Lọc các ứng viên khi họ nộp đơn xin việc. Với đánh giá sàng lọc trước, bạn có thể chỉ định giá trị điểm cho mỗi lựa chọn câu trả lời và tự động xếp hạng ứng viên dựa trên trình độ của họ. Liên kết các đánh giá với vị trí tuyển dụng hoặc gửi email trực tiếp cho ứng viên.

  bán hàng trực tiếp
 • Sàng lọc hành vi

  Đo lường kỹ năng mềm của ứng viên và đánh giá mức độ phù hợp của họ với văn hóa công ty của bạn bằng cách sử dụng đánh giá sàng lọc hành vi.

  bán hàng trực tiếp
 • Sàng lọc lý lịch

  Hiểu rõ hơn về lịch sử việc làm và học vấn của ứng viên với đánh giá sàng lọc lý lịch.

  bán hàng trực tiếp
 • Sàng lọc chung

  Xác định nhóm kỹ năng tổng thể, tính cách, mục tiêu và lý lịch của ứng viên bằng cách kết hợp các câu hỏi từ tất cả các loại sàng lọc.

  bán hàng trực tiếp
bán hàng trực tiếp bán hàng trực tiếp bán hàng trực tiếp bán hàng trực tiếp

Thu hút. Chuyển đổi. Phát triển.

Tìm ứng viên xuất sắc và cải thiện kết quả tuyển dụng của bạn với các đánh giá sàng lọc của Zoho Recruit.

Đăng ký ngay