Hệ thống theo dõi ứng viên với CRM

Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) đi cùng với các khả năng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), là những gì Zoho Recruit mang lại. Tích hợp của Zoho Recruit với Zoho CRM giúp nhập khách hàng và liên hệ khách hàng từ Zoho CRM vào Zoho Recruit.

Hệ thống theo dõi ứng viên với CRM

Trong mọi Công ty nhân sự, ngoài việc tuyển dụng (thu nhận, sàng lọc, đánh giá và định vị ứng viên), hiểu đúng khách hàng và liên hệ khách hàng là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp thành công. Zoho CRM giúp bạn xác định và nhắm mục tiêu đến khách hàng tốt nhất - từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến việc chuyển đổi họ thành cơ hội kinh doanh. Sau khi xác định đúng khách hàng và liên hệ khách hàng cho tổ chức, toàn bộ quy trình tuyển dụng sẽ được xử lý trong Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có được khách hàng và liên hệ khách hàng đã xác định từ Zoho CRM vào Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên. Xuất các khách hàng và liên hệ khách hàng từ Zoho CRM ở định dạng XLS và CSV rồi nhập vào Zoho Recruit là một quá trình rất nhàm chán. Trong trường hợp này, tính năng tích hợp Zoho Recruit - Zoho CRM chính là phương án giải quyết. Chỉ cần bấm vào nút “Nhập từ Zoho CRM” là bạn đã có thể dễ dàng chuyển các khách hàng và liên hệ khách hàng cần thiết vào Zoho Recruit.

Thông tin nhanh - Gói Zoho Recruit và Zoho CRM

  • Nhanh chóng nhập khách hàng và chi tiết liên hệ khách hàng từ Zoho CRM vào Zoho Recruit.
  • Tự động cập nhật tài khoản Zoho Recruit của bạn với các khách hàng và chi tiết liên hệ khách hàng mới nhất.
  • Dễ dàng duy trì lịch sử tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng và liên hệ khách hàng với các ghi chú.
  • Tránh trùng lặp dữ liệu.
  • Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.
  • Cải thiện quá trình quản lý ứng viên và xây dựng mối quan hệ lành mạnh với ứng viên.
  • Ánh xạ tùy chỉnh.