Zoho đã góp mặt trong

4

Báo cáo Magic Quadrant của Gartner

Báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

THƯƠNG HIỆU CÓ TẦM NHÌN XA TRÔNG RỘNG

Zoho mang danh hiệu Thương hiệu có tầm nhìn xa trông rộng theo báo cáo Magic Quadrant của Gartner năm 2020 cho Giải pháp phát triển ứng dụng mã nguồn ngắn dành cho doanh nghiệp

Zoho Creator, nền tảng mã nguồn ngắn của chúng tôi, được thiết kế với tầm nhìn đơn giản hóa và dân chủ hóa công việc phát triển ứng dụng. Hiện tại, trong thế hệ thứ 5 (C5), nền tảng này đã giúp hơn 7 triệu người dùng trên hơn 13.000 tổ chức đẩy nhanh hành trình kỹ thuật số của họ.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

Challenger

Zoho CRM nhận danh hiệu Challenger về giải pháp tự động hóa lực lượng bán hàng trong báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

Lực lượng bán hàng thông minh và hiệu quả là sức mạnh của bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào. Kể từ năm 2005, Zoho CRM đã giúp hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và lớn thúc đẩy các nhóm bán hàng tốc độ cao. Thông qua việc tự động hóa các quy trình bán hàng đồng thời đảm bảo tính tùy biến theo quy mô, Zoho CRM giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

THƯƠNG HIỆU CÓ TẦM NHÌN XA TRÔNG RỘNG

Zoho CRM mang danh hiệu Thương hiệu có tầm nhìn xa trông rộng cho giải pháp quản lý khách hàng tiềm năng CRM trong báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

Tận dụng tối đa các khách hàng tiềm năng mới và đảm bảo biến khách hàng tiềm năng thành giao dịch là điểm khác biệt ở các nhóm bán hàng thành công. Từ việc thu thập khách hàng tiềm năng, nâng cao chất lượng khách hàng tiềm năng và cuối cùng là giúp các nhóm tạo ra doanh thu từ khách hàng tiềm năng, Zoho CRM đã tiếp thêm sức mạnh cho hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và lớn gặt hái nhiều hơn từ khách hàng tiềm năng của họ.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

Giải pháp đáp ứng

Zoho CRM mang danh hiệu Giải pháp đáp ứng cho Trung tâm tương tác khách hàng CRM trong báo cáo Magic Quadrant 2020 của Gartner

Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn, việc đặt dịch vụ khách hàng làm trọng tâm của tổ chức là rất quan trọng để thành công. Zoho Desk được xây dựng nhằm mục đích đó. Hàng ngàn tổ chức có quy mô vừa và lớn trên khắp thế giới tin tưởng Zoho Desk để điều hành các hoạt động dịch vụ khách hàng phức tạp của họ.

Tìm hiểu thêm

© 2020, Zoho Corporation Pvt. Ltd. Bảo lưu mọi quyền.