Chỉ bạn mới chốt được giao dịch, chúng tôi sẽ xử lý những việc còn lại

Trong ngành bất động sản, khoảng cách trong giao tiếp có thể là nguyên nhân chốt giao dịch thất bại. Chúng tôi không chỉ đề cập đến tiền bạc mà còn là công sức của các bên, thời gian đã bỏ ra, mong đợi về ngôi nhà chất lượng từ khách hàng, tất cả đều có thể bị lãng phí. Tìm hiểu cách cộng tác để làm việc hiệu quả với Zoho Projects, giải pháp quản lý dự án hợp tác của chúng tôi.

Bắt đầu
Giải pháp

Phần mềm quản lý dự án bất động sản là gì?

Các dự án trong ngành bất động sản có thể khác nhau từ các dự án cải tạo cần phải lập kế hoạch chi tiết đến một giao dịch phức tạp cần đàm phán khéo léo. Quản lý dự án trong ngành bất động sản bao gồm lập kế hoạch, quản lý lịch trình, quản lý tài nguyên, cộng tác và quản lý quan hệ với các bên liên quan.

Những thách thức chung trong ngành bất động sản

Quá hạn quá lâu

Bất kể bạn bán sản phẩm gì, tòa nhà hay lô đất, vẫn luôn có tình trạng chậm tiến độ xây dựng, chậm thanh toán của khách hàng hoặc thủ tục bán hàng.

Không thể liên hệ

Phần lớn công việc trong ngành bất động sản đều diễn ra qua điện thoại, nên việc bỏ lỡ cuộc gọi, tin nhắn và cập nhật diễn ra thường xuyên.

Công việc lặp đi lặp lại

Mặc dù mỗi khách hàng và tài sản đều đặc thù nhưng hầu hết công việc và nhiệm vụ cơ bản của bạn trên mỗi giao dịch lại giống nhau. Thực hiện lặp đi lặp lại các nhiệm vụ giống nhau cho các giao dịch khác nhau và theo dõi mọi thứ cho từng khách hàng tiềm năng chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt.

Bất chấp những nỗ lực của bạn

Ngành bất động sản đã phát triển nhiều hơn là chỉ bán nhà và chốt giao dịch. Các đại lý giờ đây có nhiều trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển, bán hàng, tiếp thị, môi giới và quản lý tài sản. Song điều này sẽ dẫn đến việc bạn phải làm việc quá sức và cam kết quá khả năng.

Tại sao bạn cần Zoho Projects

 • Quản lý lịch biểu
 • Xử lý tài liệu
 • Cộng tác theo thời gian thực
 • Quy hoạch chi tiết
 • Mẫu tùy chỉnh
 • Sử dụng tài nguyên
quản lý lịch biểu

Trong lĩnh vực bất động sản, thời gian và uy tín là những yếu tố quan trọng, vậy nên Zoho Projects sẽ giúp bạn luôn đúng lịch trình. Sử dụng sơ đồ Gantt tùy chỉnh để theo dõi tiến độ, cập nhật nhiệm vụ quan trọng và đặt đường cơ sở để theo dõi mọi thay đổi theo thời gian thực.

quản lý lịch biểu

Các loại tài liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại công việc bạn làm. Dù là hợp đồng mua bán, báo cáo kiểm tra hay hợp đồng cho thuê, bạn đều có thể trực tiếp tải các tài liệu này lên nhiệm vụ liên quan của mình. Zoho Projects cũng theo dõi các phiên bản của bạn để tham khảo trong tương lai.

quản lý lịch biểu

Khi một số bên khác phải phụ thuộc vào bạn mới có thể hoàn thành công việc, bạn sẽ phải thường xuyên nghe điện thoại, theo dõi mọi thứ từ tin nhắn văn bản, nhắn tin trực tiếp, email và cuộc gọi. Thêm khách hàng vào Zoho Projects để hợp lý hóa giao tiếp giữa tất cả các bên liên quan.

quản lý lịch biểu

Ngày nay, ngành bất động sản không chỉ là bán nhà mà còn cần phải tạo website, tiếp thị, bán hàng và các nghiệp vụ khác. Chia dự án thành các mốc, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con để theo dõi và hoàn thành các mục công việc dễ dàng. Phân công đúng người đúng việc để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

quản lý lịch biểu

Mặc dù mọi khách hàng đều khác biệt và các giao dịch đều khác nhau, quy trình của bạn có thể chỉ cần một kế hoạch nhiệm vụ phải thực hiện mỗi lần. Zoho Projects cho phép tạo các mẫu dự án tùy chỉnh để giải quyết nhiệm vụ này.

quản lý lịch biểu

Giúp nhân viên luôn hăng hái làm việc bằng cách phân công nhiệm vụ phù hợp với thời gian và tài nguyên của họ nhất. Trong Zoho Projects, bạn có thể phân công công việc dựa trên mức độ bận rộn của nhân viên hoặc kiểm tra xem ai sẽ rảnh trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ sử dụng tài nguyên sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ làm việc quá sức hoặc thiếu hiệu quả của các thành viên trong đôi ngũ.

 • Quản lý lịch biểu

  quản lý lịch biểu

  Trong lĩnh vực bất động sản, thời gian và uy tín là những yếu tố quan trọng, vậy nên Zoho Projects sẽ giúp bạn luôn đúng lịch trình. Sử dụng Sơ đồ Gantt tùy chỉnh để theo dõi tiến độ, cập nhật nhiệm vụ quan trọng và đặt đường cơ sở để theo dõi mọi thay đổi theo thời gian thực.

 • Xử lý tài liệu

  quản lý lịch biểu

  Các loại tài liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại công việc bạn làm. Dù là hợp đồng mua bán, báo cáo kiểm tra hay hợp đồng cho thuê, bạn đều có thể trực tiếp tải các tài liệu này lên nhiệm vụ liên quan của mình. Zoho Projects cũng theo dõi các phiên bản của bạn để tham khảo trong tương lai.

 • Cộng tác theo thời gian thực

  quản lý lịch biểu

  Khi một số bên khác phải phụ thuộc vào bạn mới có thể hoàn thành công việc, bạn sẽ phải thường xuyên nghe điện thoại, theo dõi mọi thứ từ tin nhắn văn bản, nhắn tin trực tiếp, email và cuộc gọi. Thêm khách hàng vào Zoho Projects để hợp lý hóa giao tiếp giữa tất cả các bên liên quan.

 • Quy hoạch chi tiết

  quản lý lịch biểu

  Ngày nay, ngành bất động sản không chỉ là bán nhà mà còn cần phải tạo website, tiếp thị, bán hàng và các nghiệp vụ khác. Chia dự án thành các mốc, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con để theo dõi và hoàn thành các mục công việc dễ dàng. Phân công đúng người đúng việc để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

 • Mẫu tùy chỉnh

  quản lý lịch biểu

  Mặc dù mọi khách hàng đều khác biệt và các giao dịch đều khác nhau, quy trình của bạn có thể chỉ cần một kế hoạch nhiệm vụ phải thực hiện mỗi lần. Zoho Projects cho phép tạo các mẫu dự án tùy chỉnh để giải quyết nhiệm vụ này.

 • Sử dụng tài nguyên

  quản lý lịch biểu

  Giúp nhân viên luôn hăng hái làm việc bằng cách phân công nhiệm vụ phù hợp với thời gian và tài nguyên của họ nhất. Trong Zoho Projects, bạn có thể phân công công việc dựa trên mức độ bận rộn của nhân viên hoặc kiểm tra xem ai sẽ rảnh trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ sử dụng tài nguyên sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ làm việc quá sức hoặc thiếu hiệu quả của các thành viên trong đôi ngũ.

Tính năng tải lên tất cả các tài liệu bất động sản
Đặt các quan hệ phụ thuộc để theo dõi doanh nghiệp bất động sản của bạn
Tạo hóa đơn qua email cho khách hàng
Biểu đồ Sử dụng nguồn lực
Kiểm tra cập nhật tức thì về tất cả các dự án bất động sản trong bảng tin
Lên lịch cuộc họp
Tạo mẫu quản lý dự án bất động sản

Xem cách Zoho Projects giúp bạn làm việc hiệu quả như thế nào

Tải lên và quản lý toàn bộ tài liệu liên quan đến tài sản
Đặt mối quan hệ phụ thuộc và theo dõi tiến trình với đường găng và đường cơ sở
Tạo và gửi hóa đơn qua email cho khách hàng
Dùng tính năng Sử dụng tài nguyên để cân bằng khối lượng công việc giữa các thành viên trong đội ngũ
Kiểm tra Bảng tin để nhận cập nhật trạng thái tức thì từ khách hàng và nhà thầu
Sử dụng Lịch để quản lý lịch trình, lên kế hoạch các cuộc họp và luôn được cập nhật
Tạo các mẫu để dễ dàng sao chép các dự án trước đây và các nhiệm vụ liên quan

Tích hợp

Nhận được tiện ích bổ sung của một số ứng dụng Zoho và các ứng dụng bên thứ ba khác.

Thêm tích hợp
 • Zoho Mail
 • Zoho Invoice
 • Slack
 • ++++++
 • Office 365
 • Zoho Writer
 • Calendar

Với Zoho, chúng tôi đã có thể triển khai đồng thời gấp bốn lần với cùng số lượng nhân viên, cải thiện doanh thu, lợi nhuận và phúc lợi của nhân viên.

Lee Trevena CEO, LeaseEagle

Phần mềm hiệu quả tạo ra sản phẩm có lợi nhuận

Đăng ký ngay