Các công cụ hiệu quả cho các đội ngũ năng suất

Bộ giải pháp quản lý dự án của Zoho bao gồm một bộ ứng dụng toàn diện để giúp khách hàng lập kế hoạch, theo dõi và cộng tác hiệu quả.

Trở thành đối tác

Zoho Projects

Phần mềm quản lý dự án cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch dự án, theo dõi công việc hiệu quả và cộng tác với các nhóm, mọi lúc mọi nơi.

Tìm hiểu thêm...

Zoho Sprints:

Công cụ linh hoạt và ngăn nắp giúp bạn sẵn sàng thay đổi và cung cấp các sản phẩm tuyệt vời đúng hạn.

Tìm hiểu thêm...

Zoho BugTracker:

Phần mềm theo dõi lỗi đơn giản, nhanh chóng và có thể mở rộng giúp bạn dễ dàng quản lý lỗi và cung cấp sản phẩm tuyệt vời đúng hạn.

Tìm hiểu thêm...

Chương trình hợp tác đôi bên cùng có lợi

Cỗ máy năng suất

Một bộ phần mềm nền tảng đám mây đảm bảo bạn luôn đi đúng hướng trong công việc của mình. Bất kể là nhóm gồm 5 người hay 500 người, việc tổ chức công việc, giao tiếp với nhóm và đạt được các mục tiêu dự án của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các công cụ được kết nối liền mạch

Projects tích hợp với các ứng dụng Zoho khác, như Zoho CRM, Zoho Books và Zoho People, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba như Office 360, Google Apps, GitHub và BitBucket. Bạn cũng có thể tìm hiểu kho ứng dụng Zoho, nơi cung cấp nhiều tiện ích mở rộng được dựng sẵn.

Kết hợp ưu điểm hàng đầu của cả hai đội ngũ

Kết hợp các đội ngũ thông thường và Agile với nhau với tính năng tích hợp Zoho Projects và Zoho Sprint. Nếu các đội ngũ trong tổ chức của bạn áp dụng các cách tiếp cận khác nhau, tính năng quản lý dự án kết hợp sẽ cung cấp cho bạn sự kết hợp tốt nhất.

Quyền truy cập thông tin đặc quyền

Hoa hồng bán hàng là lợi ích đương nhiên và chúng tôi muốn trang bị cho bạn những công cụ phù hợp để đảm bảo doanh thu ổn định. Với tư cách là đối tác, bạn sẽ có quyền truy cập vào cổng đối tác của chúng tôi và xem thông báo sớm về các sản phẩm và chiến lược mới.

Tất cả sự hỗ trợ bạn cần

Chúng tôi cung cấp nhiều tài liệu đào tạo và học tập trực tuyến. Nhưng đôi khi thắc mắc chỉ có thể được giải đáp bằng cách hỏi trực tiếp ai đó, vì vậy chúng tôi còn có đội ngũ hỗ trợ sản phẩm chuyên trách.

Trạng thái độc quyền

Với tư cách là đối tác tư vấn, bạn sẽ có tên trong danh sách đối tác được chứng nhận của Zoho và thường xuyên nhận được lời mời tham gia các sự kiện dành cho đối tác. Chúng tôi cũng có chương trình cấp giấy chứng nhận cho các đối tác của chúng tôi.

Cách trở thành Đối tác tư vấn

2

Sau khi xem xét đơn đăng ký, bạn sẽ được thêm vào cổng đối tác của chúng tôi, nơi bạn có thể bắt đầu theo dõi khách hàng của mình.

3

Bắt đầu hỗ trợ khách hàng thông qua chương trình đối tác của chúng tôi!

Lắng nghe nhận xét từ khách hàng của chúng tôi

"Zoho Projects giúp nhân viên của chúng tôi làm việc hiệu quả, đạt năng suất cao và giúp chúng tôi nhìn thấy rõ các tác động của mình hơn"

- Sriram Ayer Người sáng lập & CEO của NalandaWay

"Zoho Projects đã cho phép công ty chúng tôi phát triển. Chúng tôi đã hoàn thành hơn 100 dự án bằng cách sử dụng Zoho."

- Tone Williams Người sáng lập & Chủ tịch của Toneee.com, LLC

Tài nguyên dành cho đối tác

Zoho Projects
là gì?

Xem tổng quan về Zoho Projects và chương trình đối tác của chúng tôi.

Tải bài thuyết trình xuống

Tài liệu
so sánh

Xem so sánh giữa chúng tôi với:

Jira MSP

Kho ứng dụng dự án

Làm việc thông minh hơn; xây dựng và bán hàng tốt hơn với Kho ứng dụng của chúng tôi.

Khám phá ngay