Bạn tập trung vào giải pháp, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề

Trong khi bạn tìm kiếm giải pháp cho khách hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề gặp phải trong quá trình tìm kiếm đó. Zoho Projects cung cấp giải pháp toàn diện cho tất cả các nhu cầu quản lý dự án của bạn, từ việc duy trì các đường dây liên lạc rõ ràng với các bên liên quan đến việc kiểm soát vấn đề mất kiểm soát phạm vi dự án.

Bắt đầu
banner-illus

Những thách thức chung mà các nhà tư vấn phải đối mặt

Khi không tìm thấy vấn đề mất kiểm soát phạm vi

Nhiệm vụ kiểm soát vấn đề mất kiểm soát phạm vi trong dự án là một công việc khó khăn. Đối với các nhà tư vấn, việc phạm vi dự án tư vấn của bạn và phạm vi công việc của chính bạn không đồng nhất với nhau là điều gần như không thể. Ngoài ra, bản chất công việc của bạn thay đổi tùy thuộc vào việc bạn được tuyển dụng để tư vấn hay thực hiện đầy đủ công việc.

Giá trị thời gian của bạn là bao nhiêu?

Thông thường, công việc của một nhà tư vấn được coi như lời khuyên chiếu lệ. Khi bạn đã khó xác định công việc của mình thì hoạt động ước tính nỗ lực và lập hóa đơn thời gian bỏ ra cho khách hàng còn khó hơn.

Sự khan hiếm

Làm việc với nhiều nguồn lực khác nhau có các mức độ mua vào khác nhau cho từng khách hàng là điều mà mọi nhà tư vấn đều phải xử lý. Nhà tư vấn sẽ không thể đưa ra một giải pháp hiệu quả cho tổ chức nếu không có thành viên nào trong tổ chức tham gia vào quá trình này. Ý tưởng mới sẽ được triển khai tốt nhất khi các phương pháp sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có và những người điều chỉnh ý tưởng này đều tham gia vào quy trình.

Phức tạp nhưng không hiệu quả

Hơn cả việc phân tích và tìm ra giải pháp phù hợp, rào cản lớn trong công việc của một nhà tư vấn là giao tiếp hiệu quả với tất cả những người liên quan. Bất chấp những email, cuộc gọi hoặc cuộc họp lặp đi lặp lại, có vẻ như có người luôn không cập nhật được thông tin hoạt động. Hợp lý hóa hoạt động giao tiếp của bạn với tất cả các bên liên quan là điều vô cùng quan trọng.

Tại sao nhà tư vấn nên sử dụng Zoho Projects?

 • Quản lý phạm vi công việc
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Lập hóa đơn dễ dàng
 • Theo dõi thời gian
 • Luôn nắm bắt thông tin
 • Quản lý tài nguyên
Quản lý phạm vi công việc

Quản lý phạm vi công việc bạn đảm nhận bằng cách xác định rõ ràng mục tiêu cuối cùng. Chia mục tiêu này thành các mốc thời gian, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con để bạn luôn có thể theo dõi những gì cần phải làm và biết khi nào cần để khách hàng tham gia.

Giao tiếp hiệu quả

Phần mềm quản lý dự án dành cho nhà tư vấn cần phải tập hợp tất cả các khách hàng và bên liên quan của bạn vào một nền tảng duy nhất để hợp lý hóa hoạt động giao tiếp của bạn với họ. Thảo luận về các rào cản, ý tưởng và giải pháp trong thời gian thực để tránh xảy ra nhầm lẫn.

Lập hóa đơn dễ dàng

Theo dõi giờ làm việc của bạn và lập hóa đơn cho khách hàng một cách dễ dàng. Bạn có thể lập hóa đơn dựa trên chi phí cố định, dựa trên số giờ thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề cụ thể hoặc dựa trên số giờ thực hiện toàn bộ dự án của bạn.

Theo dõi thời gian

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ bằng công cụ bấm giờ tự động dễ dàng trong công cụ quản lý dự án của chúng tôi. Bạn cũng có thể ghi nhật ký số giờ làm việc của mình theo cách thủ công. Thiết lập quy trình phê duyệt cho các mục nhập trong bảng chấm công và thêm khách hàng vào dự án nếu cần.

Luôn nắm bắt thông tin

Đôi khi, công việc yêu cầu bạn luôn phải di chuyển và việc theo dõi các nhiệm vụ có thể trở nên khó khăn. Đừng lo lắng: chúng tôi cung cấp một ứng dụng di động cho phép bạn theo dõi các nhiệm vụ của mình mọi lúc, mọi nơi. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa Google Calender hoặc iCal với Zoho Projects để theo dõi những việc cần thực hiện hàng ngày.

Quản lý tài nguyên

Nếu công việc yêu cầu bạn phải tham gia thực hiện thì quản lý tài nguyên là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bạn. Thêm tất cả những người liên quan vào dự án của bạn để hướng dẫn họ cách thực hiện từng bước của quy trình này. Quản lý xem ai cần làm việc gì, làm bao nhiêu và làm khi nào bằng phần mềm quản lý dự án của chúng tôi.

 • Quản lý phạm vi công việc

  Quản lý phạm vi công việc

  Quản lý phạm vi công việc bạn đảm nhận bằng cách xác định rõ ràng mục tiêu cuối cùng. Chia mục tiêu này thành các mốc thời gian, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con để bạn luôn có thể theo dõi những gì cần phải làm và biết khi nào cần để khách hàng tham gia.

 • Giao tiếp hiệu quả

  Giao tiếp hiệu quả

  Phần mềm quản lý dự án dành cho nhà tư vấn cần phải tập hợp tất cả các khách hàng và bên liên quan của bạn vào một nền tảng duy nhất để hợp lý hóa hoạt động giao tiếp của bạn với họ. Thảo luận về các rào cản, ý tưởng và giải pháp trong thời gian thực để tránh xảy ra nhầm lẫn.

 • Lập hóa đơn dễ dàng

  Lập hóa đơn dễ dàng

  Theo dõi giờ làm việc của bạn và lập hóa đơn cho khách hàng một cách dễ dàng. Bạn có thể lập hóa đơn dựa trên chi phí cố định, dựa trên số giờ thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề cụ thể hoặc dựa trên số giờ thực hiện toàn bộ dự án của bạn.

 • Theo dõi thời gian

  Theo dõi thời gian

  Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ bằng công cụ bấm giờ tự động dễ dàng trong công cụ quản lý dự án của chúng tôi. Bạn cũng có thể ghi nhật ký số giờ làm việc của mình theo cách thủ công. Thiết lập quy trình phê duyệt cho các mục nhập trong bảng chấm công và thêm khách hàng vào dự án nếu cần.

 • Luôn nắm bắt thông tin

  Luôn nắm bắt thông tin

  Đôi khi, công việc yêu cầu bạn luôn phải di chuyển và việc theo dõi các nhiệm vụ có thể trở nên khó khăn. Đừng lo lắng: chúng tôi cung cấp một ứng dụng di động cho phép bạn theo dõi các nhiệm vụ của mình mọi lúc, mọi nơi. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa Google Calender hoặc iCal với Zoho Projects để theo dõi những việc cần thực hiện hàng ngày.

 • Quản lý tài nguyên

  Quản lý tài nguyên

  Nếu công việc yêu cầu bạn phải tham gia thực hiện thì quản lý tài nguyên là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bạn. Thêm tất cả những người liên quan vào dự án của bạn để hướng dẫn họ cách thực hiện từng bước của quy trình này. Quản lý xem ai cần làm việc gì, làm bao nhiêu và làm khi nào bằng phần mềm quản lý dự án của chúng tôi.

Nhiệm vụ - Kanban
Bảng tin
Diễn đàn
Công cụ bấm giờ
Hóa đơn
Phân bổ nguồn lực
Calendar

Xem cách Zoho Projects giúp bạn tư vấn tốt hơn

Quản lý và theo dõi tất cả các nhiệm vụ của bạn một cách dễ dàng với các chế độ xem đa dạng
Cập nhật thông tin cho khách hàng của bạn ngay lập tức bằng Bảng tin
Thảo luận về các ý tưởng và chủ đề qua mô-đun Diễn đàn
Ghi lại từng phút làm việc bằng công cụ bấm giờ tự động
Lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên những nỗ lực đã được theo dõi
Quản lý khối lượng công việc và phân bổ tài nguyên dựa trên sự sẵn sàng
Theo dõi các cuộc họp, sự kiện và nhiệm vụ bằng mô-đun Lịch

Tích hợp

Nhận được tiện ích bổ sung của một số ứng dụng Zoho và các ứng dụng bên thứ ba khác.

Thêm tích hợp
 • Zoho Cliq
 • Zoho Invoice
 • Zoho Meeting
 • ++++++
 • Office 365
 • Slack
 • Gmail

Chúng tôi đã sử dụng Zoho Projects trong suốt một năm qua và cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm này. Chúng tôi sử dụng Zoho để làm việc cùng khách hàng và họ cũng có thể nắm bắt rất nhanh cách tương tác với hệ thống. Việc bổ sung các cải tiến thường xuyên cũng góp phần tạo nên công cụ quản lý dự án ĐÍCH THỰC này. Chúng tôi không biết sẽ phải làm gì để có thể quản lý dự án hiệu quả nếu như không có Zoho.

David Panitch RTG-inc.com, Dịch vụ tư vấn

Tư vấn hiệu quả với phần mềm quản lý dự án. Hãy dùng thử phần mềm quản lý dự án ưa thích của hơn 200.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đăng ký ngay