Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên

Việc theo dõi dữ liệu và hồ sơ nhân viên chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Là một hệ thống thông tin nhân sự tập trung, Zoho People đảm bảo dữ liệu nhân viên được đồng bộ hoàn toàn qua nhiều hệ thống quan trọng.

Get Started

Thêm nhân viên dễ dàng

Bất kể lực lượng lao động của bạn lớn thế nào, bạn vẫn có thể dễ dàng thêm hàng loạt nhân viên của mình vào Zoho People. Đồng thời có thể đồng bộ hóa người dùng từ GApps, ZohoMail hay Office 365.

Từ nhiều vị trí với một cơ sở dữ liệu duy nhất

Đôi khi sự toàn cầu hóa đồng nghĩa với việc bạn phải vật lộn với hàng loạt hồ sơ từ các quốc gia khác nhau, hay thậm chí là các châu lục khác nhau. Bây giờ thì bạn có thể tổng hợp toàn bộ hồ sơ và thông tin tại cùng một chỗ. Và kết quả là? Xử lý mọi công tác nhân sự và thông tin nhanh chóng trong tầm tay của bạn.

Các bộ phận và chức danh

Các bộ phận và chức danh sẽ phân loại lực lượng lao động của bạn thành các nhóm nhỏ, giao phó công việc và phê duyệt hiệu quả. Xác định năng lực và mục tiêu cho mỗi và tất cả chức danh và đội nhóm.

Nhóm

Đừng để việc liên hệ giữa các đội nhóm trở thành rào cản để đạt được hiệu suất. Lập nhóm, chia sẻ ý tưởng và xử lý thông tin để hoàn thành công việc hiệu quả.

Hiểu về cây cấu trúc của bạn

Minh họa rõ ràng về cấu trúc báo cáo và phân cấp tổng thể của tổ chức bạn sẽ giúp các nhân viên liên hệ với đúng người. Cây cấu trúc cho phép lập kế hoạch và đo lường khối lượng công việc dễ dàng.

Tự động đồng bộ hóa

Zoho People cho phép đồng bộ hóa liền mạch dữ liệu trong và giữa nhiều hệ thống được tích hợp. Tất cả thay đổi đều được tự động ghi lại, loại bỏ thao tác nhập liệu thủ công.

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started