Dễ dàng quản lý dữ liệu nhân viên toàn cầu của bạn

Quản lý lực lượng lao động trải khắp toàn cầu của bạn bằng một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên nền tảng đám mây linh hoạt. Xây dựng một cơ sở dữ liệu an toàn, toàn diện và có thể mở rộng để hiểu rõ hơn về lực lượng lao động của bạn.

Đăng ký miễn phí
Lập lịch ca làm việc với ZPeople
 • Tăng khả năng hiển thị dữ liệu nhân viên ở các khu vực
 • Đảm bảo quản lý dữ liệu an toàn và quyền riêng tư của nhân viên
 • Tùy chỉnh và quản lý lực lượng lao động theo ý thích
 • Trao quyền cho nhân viên của bạn với cổng thông tin tự phục vụ
 • Truy cập cơ sở dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng từ thiết bị di động của bạn

Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn

Phần mềm phải hoạt động chính xác theo cách phù hợp với các yêu cầu riêng của bạn. Phần mềm quản lý nhân viên của chúng tôi cho phép bạn tạo và duy trì cơ sở dữ liệu theo ý thích cụ thể của bạn.

 • Thêm nhân viên nhanh chóng

  Việc chuyển sang Zoho People chỉ vài bước là xong. Bạn có thể nhập, thêm và mời người dùng trực tiếp hoặc chọn đồng bộ hóa họ thông qua các tích hợp Office 365 hoặc GApps của chúng tôi. Bạn cũng có thể tự động tạo ID nhân viên duy nhất.

  Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn
 • Phân loại lực lượng lao động của bạn

  Phân chia lực lượng lao động của bạn thành các bộ phận, địa điểm và vai trò công việc. Đặt ra nền tảng để quá trình quản lý không có lỗi, từ bảng lương, hành động quản trị cho đến hiệu suất và phát triển.

  Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn
 • Xem tổng quan về nhân viên của bạn

  Khả năng hiển thị dữ liệu sẽ khó đạt được khi có quá nhiều dữ liệu và hồ sơ. Giúp nhân viên dễ dàng liên hệ với đồng nghiệp thông qua danh bạ hoặc tính năng tìm kiếm đơn giản dựa trên địa điểm, tên, vai trò công việc hoặc các chi tiết thông tin khác.

  Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn
 • Tổ chức và quản lý các đơn vị kinh doanh của bạn

  Bạn có nhiều đơn vị kinh doanh? Chuyện nhỏ. Bạn có thể quản lý tất cả ngay trong Zoho People. Thêm vào các đơn vị và bộ phận khác nhau để xây dựng cơ cấu tổ chức và dễ dàng quản lý dữ liệu nhân viên của bạn.

  Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn

Việc chuyển sang Zoho People chỉ vài bước là xong. Bạn có thể nhập, thêm và mời người dùng trực tiếp hoặc chọn đồng bộ hóa họ thông qua các tích hợp Office 365 hoặc GApps của chúng tôi. Bạn cũng có thể tự động tạo ID nhân viên duy nhất.

Phân chia lực lượng lao động của bạn thành các bộ phận, địa điểm và vai trò công việc. Đặt ra nền tảng để quá trình quản lý không có lỗi, từ bảng lương, hành động quản trị cho đến hiệu suất và phát triển.

Khả năng hiển thị dữ liệu sẽ khó đạt được khi có quá nhiều dữ liệu và hồ sơ. Giúp nhân viên dễ dàng liên hệ với đồng nghiệp thông qua danh bạ hoặc tính năng tìm kiếm đơn giản dựa trên địa điểm, tên, vai trò công việc hoặc các chi tiết thông tin khác.

Bạn có nhiều đơn vị kinh doanh? Chuyện nhỏ. Bạn có thể quản lý tất cả ngay trong Zoho People. Thêm vào các đơn vị và bộ phận khác nhau để xây dựng cơ cấu tổ chức và dễ dàng quản lý dữ liệu nhân viên của bạn.

Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn Tùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạnTùy chỉnh và xây dựng tổ chức của bạn

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên an toàn

Liền mạch và an toàn là phương châm của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng quyền riêng tư về dữ liệu doanh nghiệp và nhân viên được chú ý nhiều nhất. Sau đây là cách chúng tôi xử lý vấn đề bảo mật:

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên an toàn

Quản lý mật khẩu an toàn bằng Zoho Vault

Việc tạo và chia sẻ mật khẩu cho từng nhân viên có thể rất tốn công của bạn và dễ xảy ra các mối đe dọa về bảo mật. Dễ dàng tạo mật khẩu phức tạp và chia sẻ mật khẩu an toàn qua Zoho Vault. Bạn cũng có thể tùy chỉnh chính sách mật khẩu và cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu của họ bất cứ khi nào được yêu cầu.

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên an toàn

Bảo vệ quyền truy cập vào thông tin nhân viên

Việc tuân thủ các thủ tục bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư có ý nghĩa rất quan trọng đối với danh tiếng trong kinh doanh của bạn. Với Zoho People, bạn có thể có các biện pháp kiểm soát truy cập cấp trường, mã hóa và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ khác. Cấp quyền truy cập thông tin nhân viên dựa trên vai trò và trách nhiệm công việc.

Hệ sinh thái có kết nối

Dữ liệu cần sự kết nối liền mạch để mang lại trải nghiệm không có lỗi. Điều này yêu cầu áp dụng phương thức tiếp cận tích hợp cho phép lưu chuyển và hiển thị thông tin doanh nghiệp của bạn tốt hơn. Sau đây là những lợi ích mà Zoho People mang lại:

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên an toàn

Đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu mạnh mẽ

Zoho People cho phép đồng bộ hóa liền mạch dữ liệu trong và giữa nhiều hệ thống được tích hợp. Tất cả các thay đổi đều được ghi lại một cách chính xác và tự động, đảm bảo bạn làm việc với thông tin mới nhất. Tìm hiểu thêm về các tích hợp của chúng tôi tại đây.

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên an toàn

Nhân viên tự phục vụ

Có nhiều thông tin bạn cần được thu thập từ nhân viên dựa trên các quy định của tổ chức hoặc địa phương. Tùy chỉnh biểu mẫu bao gồm trong đó các trường và quyền, đồng thời cho phép nhân viên thêm hoặc chỉnh sửa thông tin của họ, từ đó giúp giảm lỗi, công việc dư thừa và gánh nặng quản trị.

Một hệ thống quản lý nhân viên mang tính cách mạng.

Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày. Không yêu cầu thẻ tín dụng.