Chứng nhận và tuân thủ

Zoho Mail hoạt động để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn không có quảng cáo, với niềm tin của khách hàng là trọng tâm. Để giữ đúng giá trị, Zoho Mail sử dụng các thông lệ tốt nhất trong các tiêu chuẩn và quy định bảo mật quốc tế. Nhiều công cụ kiểm tra và tuân thủ được tích hợp sẵn để bảo vệ người dùng chống lại các vi phạm.

Đăng ký ngay

Chứng nhận và tuân thủ

Chứng chỉ bảo mật

Zoho Mail thường xuyên được bên thứ ba kiểm tra để đảm bảo chất lượng trong việc bảo mật email. Chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO/IEC 27001, bộ tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý bảo mật thông tin và SOC 2 Loại II, chứng nhận được cấp cho các nhà cung cấp SaaS về bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn, bảo mật và riêng tư khi xử lý.

Lưu trữ và eDiscovery

Lưu trữ email trong Zoho Mail cho phép bạn thu thập, lưu giữ và lập chỉ mục tất cả các email gửi đến và gửi đi, giúp dễ dàng phát hiện email trong quá trình kiểm tra. Có thể phục hồi email tại bất kỳ thời điểm nào qua eDiscovery. Tính năng này giúp bảo vệ tài sản trí tuệ cho tổ chức của bạn.

Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Zoho Mail tuân thủ GDPR. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình đăng ký hoặc mọi thông tin cá nhân truyền qua email đều được bảo vệ theo Quy định bảo vệ dữ liệu của châu Âu do Ủy ban EU thực thi. Vì quyền riêng tư của người dùng được coi trọng nhất nên thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ bị khai thác quảng cáo.

Theo dõi kiểm tra

Theo dõi những gì đang diễn ra trong tổ chức của bạn và nhận cảnh báo tức thì bằng tính năng Theo dõi kiểm tra trong Zoho Mail. Quản trị viên có thể kích hoạt cảnh báo cho các hoạt động email bất thường như người dùng trong tổ chức gửi email thông tin bí mật cho bên thứ ba hoặc tải xuống tập tin độc hại để thực hiện thao tác tiếp theo.

Tuân thủ HIPAA

Zoho Mail tuân thủ HIPAA (Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Khả năng chuyển đổi Bảo hiểm y tế). Tại Zoho, chúng tôi không thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc duy trì thông tin sức khỏe để phục vụ mục đích riêng. Chúng tôi cung cấp các công cụ để các quản trị viên triển khai dịch vụ email tuân thủ HIPAA cho tổ chức của họ.

Có được khả năng bảo mật hàng đầu cho email của bạn

Đăng ký ngay