Khi các bài đăng trên Twitter gặp yêu cầu.

Zoho Desk tích hợp các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất như Facebook và Twitter với các kênh hỗ trợ khách hàng truyền thống của bạn. Giờ đây bạn có thể phản hồi cho các cuộc gọi, thư, bài đăng trên Twitter và bài đăng của mình từ cùng một giao diện.

ĐĂNG KÝ NGAY

Theo dõi trên tất cả các tab của bạn.

Cho dù đó là bài đăng bạn đã thực hiện trên Facebook hoặc Twitter hoặc bài đăng mà người khác đã gắn thẻ doanh nghiệp của bạn, Zoho Desk tập hợp tất cả những thông tin này vào một giao diện. Bạn có thể tạo một bài đăng mới trên Facebook hoặc đăng một bài mới trên Twitter và cũng có thể phản hồi cho những người theo dõi bạn. Mỗi bài đăng này có thể được chuyển đổi thành yêu cầu để nhân viên của bạn có thể theo dõi và làm việc trên yêu cầu một cách thích hợp.

Twitter Feed

Hãy suy nghĩ ngoài 280 ký tự.

Các tin nhắn bạn nhận được trên Facebook và Twitter cũng hiển thị trong bảng tin của bạn. Những tin nhắn này có thể được chuyển đổi thành yêu cầu và được phân công cho một nhân viên hoặc nhóm liên quan. Bạn có thể trả lời những tin nhắn này ngay từ bảng tin của bạn.

Private messages

Định tuyến yêu cầu đến đúng đích.

Mỗi bài đăng hoặc tin nhắn gửi đến tài khoản xã hội của bạn có thể tự động được chuyển đổi thành một yêu cầu. Thậm chí là bạn có thể cấu hình cài đặt sao cho chỉ các bài đăng hoặc tin nhắn có các từ khóa cụ thể được chuyển đổi thành yêu cầu và được chuyển đến các nhân viên hoặc nhóm liên quan. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên và khiến họ chú ý đến những lo ngại của khách hàng cần được can thiệp ngay lập tức.

Auto conversion settings

Tìm thấy chính xác những gì bạn cần.

Bảng tin của bạn cũng chứa trường tìm kiếm Twitter. Với tìm kiếm nâng cao này, bạn có thể tìm kiếm các bài đăng công khai trên tất cả Twitter. Theo cách này, nhân viên có thể tìm thấy tất cả ngữ cảnh họ cần để phản hồi cho khách hàng.

Giải quyết yêu cầu nhanh hơn.

Đối với mỗi yêu cầu này, bạn có thể đặt bộ lọc và thực hiện hàng loạt các thao tác như xóa hoặc đánh dấu yêu cầu này là thư rác. Thậm chí là bạn có thể truy cập hồ sơ của người theo dõi và thêm họ dưới dạng liên hệ vào cơ sở dữ liệu của bạn.

Hãy cho bộ phận trợ giúp của bạn hiểu rõ về phương tiện truyền thông xã hội ngay.

ĐĂNG KÝ NGAY