Dù bạn có bao nhiêu bộ phận đi nữa thì điều đó chỉ trở nên dễ dàng hơn với Zoho Desk.

Dùng thử ngay

Tổ chức bộ phận trợ giúp tùy chỉnh.

Bằng cách tạo các bộ phận riêng biệt trong bộ phận trợ giúp, bạn có thể đảm bảo rằng toàn bộ nỗ lực dịch vụ khách hàng được tổ chức thành các phần có thể quản lý. Tạo các bộ phận khác nhau cho các loại sản phẩm, cấp độ đăng ký hoặc bất kỳ hoạt động nào cho tổ chức của bạn. Theo cách đó, mọi sự tăng đột biến trong một loại yêu cầu cụ thể sẽ không làm trì trệ toàn bộ hoạt động.

Create Departments

Một chương trình không thể phù hợp với tất cả.

Mỗi bộ phận có thể tùy chỉnh bộ phận trợ giúp của họ với một nhóm chuyên dụng, SLA cụ thể, một tập hợp kênh cụ thể và còn hơn thế nữa. Mỗi bộ phận của bạn có thể làm việc theo cách làm hiệu quả hơn cho từng bộ phận, thay vì phải tiêu chuẩn hóa mạnh mẽ trong tất cả các bộ phận.

Set SLAs

Hiệu quả ở mọi cấp độ.

Bạn có thể tự động định tuyến yêu cầu đến các bộ phận thích hợp cho yêu cầu đó. Trong một bộ phận, có thể phân công yêu cầu cho một nhân viên cụ thể hoặc cho bất kỳ ai dựa trên cài đặt quy tắc của bạn. Bạn cũng có thể theo dõi hiệu suất nhân viên, thời gian phản hồi và thời gian giải quyết cho từng bộ phận.

Đa thương hiệu, đa sản phẩm.

Mỗi bộ phận có thể có bộ sản phẩm riêng cùng với cổng thông tin tự phục vụ riêng cho từng bộ phận, bao gồm các widget trò chuyện và cộng đồng. Bạn có thể thiết lập nhanh một dòng sản phẩm mới hoặc một thương hiệu mới.

Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu