Zoho Desk góp mặt trongBáo cáo Magic Quadrant vềTrung tâm Tương tác Khách hàng (CEC) CRM 2020 của Gartner

Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn, việc đặt dịch vụ khách hàng làm trọng tâm của tổ chức là rất quan trọng để thành công. Zoho Desk được xây dựng nhằm mục đích đó. Hàng ngàn tổ chức có quy mô vừa và lớn trên khắp thế giới sử dụng Zoho Desk để điều hành các hoạt động dịch vụ khách hàng phức tạp của họ.

DÙNG THỬ ZOHO DESK MIỄN PHÍ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

*Gartner, Báo cáo Magic Quadrant về Trung tâm gắn kết khách hàng CRM, Brian Manusama | Nadine LeBlanc, 04 tháng 6 năm 2020

*Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner bao gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là các tuyên bố thực tế. Gartner khước từ mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm mọi bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.