Giải pháp toàn diện để không ngừng mở rộng

Phân tích chuyên sâuQuyết định linh hoạtPhát triển bền vững

Cách bạn tính toán các con số sẽ quyết định bạn là ai. Biết rõ cái gì hiệu quả, cái gì không hiệu quả và cái gì cần chú ý với bộ tính năng phân tích toàn diện của Zoho CRM.

Có cái nhìn bao quát về mọi hoạt động doanh nghiệp

Giám sát hiệu suất và quy trình thường ngày 24/7 với bảng chỉ số tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm
biểu đồ

Dự báo trước
với Zia

Tận dụng những đề xuất của Zia để xác định các mục tiêu cá nhân và mục tiêu của toàn công ty dựa trên dữ liệu lịch sử.

Tìm hiểu thêm
dự đoán trước

Truyền cảm hứng thi đua doanh số cạnh tranh, lành mạnh

Khuyến khích nhân viên kinh doanh phát huy hết khả năng với các mục tiêu có thể đạt được và phần thưởng giá trị.

Tìm hiểu thêm
motivator
Xem tất cả tính năng