Zoho CRM đã góp mặt trong nhiều báo cáo Magic Quadrant của Gartner kể từ năm 2011

Trải nghiệm tùy biến và dựa trên dữ liệu là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp vừa và lớn xây dựng mối quan hệ bền chặt. Hơn 250.000 tổ chức trên khắp thế giới đã sử dụng nền tảng được hỗ trợ bởi AI linh hoạt của Zoho CRM để quản lý các quy trình bán hàng phức tạp, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng của họ.

Liên hệ với chúng tôi

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

*Gartner, Báo cáo Magic Quadrant về giải pháp quản lý khách hàng tiềm năng CRM, Ilona Hansen | Julian Poulter | Noah Elkin | Christy Ferguson, 17 tháng 8 năm 2020

*Gartner, Báo cáo Magic Quadrant về giải pháp tự động hóa lực lượng bán hàng, Theodore (Tad) Travis | Adnan Zijadic | Ilona Hansen | Melissa Hilbert, 28 tháng 7 năm 2020

*Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner bao gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là các tuyên bố thực tế. Gartner khước từ mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm mọi bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Đã gửi thành công!X