Biết khi nào là thời điểm thích hợp để liên hệ

Zia có thể truy cập email và dữ liệu cuộc gọi của bạn để quan sát kết quả mỗi lần liên hệ với khách hàng tiềm năng. Bằng dữ liệu này, Zia có thể đề xuất thời điểm thích hợp nhất để liên hệ với từng khách hàng tiềm năng để đạt được kết quả tốt nhất. Việc tính toán thời gian rất quan trọng vì cuộc gọi vào đúng thời điểm thích hợp có thể thay đổi cả tiến trình của một giao dịch, nhưng một cuộc gọi không đúng lúc sẽ bị bỏ qua.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Thực hiện cuộc gọi và được trả lời
  • Tăng tỷ lệ mở email
  • Thúc đẩy tương tác giúp chuyển đổi

Tăng tỷ lệ nhấp chuột vào email với Zia

Khi gửi một loạt email, chỉ một phần trong số những email đó được mở ra. Trong số những email được mở đó, cũng chỉ có một phần được mở bởi khách hàng tiềm năng. Zia có thể xác định thời gian thích hợp nhất để gửi email đến từng khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ bấm cho tất cả!

best_time_email

Chọn thời điểm thích hợp nhất để thực hiện cuộc gọi

Bạn có thể giảm số lượng cuộc gọi bán hàng không được trả lời với sự trợ giúp của Zia. Zia theo dõi dấu thời gian của mỗi cuộc gọi được trả lời, cuộc gọi thúc đẩy tiến tới giao dịch và gợi ý một loạt các khung thời gian để bạn lựa chọn.

best_time_call
Tính năng liên quan