Bạn đồng hành kỹ thuật số đàm thoại

Bạn cần trợ giúp? Hãy yêu cầu Zia, trợ lý AI đàm thoại tích hợp trong Zoho CRM . Zia có thể giúp bạn trong nhiều hoạt động hàng ngày, từ ghi chép đến tính toán doanh số. Bạn có thể liên hệ với Zia từ góc dưới cùng màn hình máy tính để bàn hoặc gọi từ ứng dụng di động. Zia luôn sẵn sàng trò chuyện.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Truy cập CRM mọi lúc mọi nơi
  • Ghi chú và tạo nhiệm vụ bằng giọng nói của bạn
  • Nhận biểu đồ, tải những con số ngay lập tức
  • Sửa đổi cách thức trợ lý hỗ trợ bạn

Zia có tất cả các câu trả lời, ít nhất là từ CRM của bạn

Tìm thông tin đang cần trong biển dữ liệu CRM trên điện thoại của bạn cũng giống như mò kim đáy bể vậy. Tuy nhiên Zia lại có thể làm điều đó ngay lập tức. Zia tải dữ liệu như hồ sơ, số liệu, biểu đồ và cuộc họp trong CRM bằng cách nghe lệnh thoại của bạn. Đơn giản vậy thôi!

Hoàn thành công việc bằng giọng nói

Khi đang bận bán hàng, bạn sẽ không có thời gian để cuộn, chỉnh sửa và lưu thông tin mới. Thay vào đó, hãy yêu cầu Zia thực hiện các hành động thay bạn như tạo biểu đồ, tạo nhiệm vụ, tạo ghi chú hoặc gọi cho khách hàng.

zia_voice

Chỉ cần yêu cầu và quên nó đi

Cho dù là đặt hàng hay thay đổi trạng thái, chỉ cần cho Zia thông tin cụ thể và ứng dụng này sẽ hoàn thành mọi việc thay bạn. Zia sẽ nhắc nhở bạn về thông tin có thể bạn đã quên và lưu các hoạt động này vào chi tiết hồ sơ tương ứng để hồ sơ của bạn luôn được cập nhật.

zia_remembers

Hãy giúp Zia để ứng dụng này hỗ trợ bạn

Mỗi công ty đều có biệt ngữ riêng. Nhân viên mới có thể khó nắm bắt, nhưng với Zia thì đó không thành vấn đề. Trong năm qua, Zia đã học cách nói "bán hàng" từ đội ngũ bán hàng của chúng tôi và bạn cũng có thể dạy ứng dụng này nói ngôn ngữ của bạn. Tùy chỉnh các hành động để Zia thực hiện với thuật ngữ mà đội ngũ của bạn sử dụng. Cài đặt luồng câu hỏi để Zia nhớ và hỏi thông tin mà đội ngũ của bạn có thể bỏ lỡ.

zia_training