Tự động hóa các hành động lặp đi lặp lại với Zia

Zia quan sát các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn và xác định các mẫu, kết hợp các thao tác dựa trên sự lặp lại. Zia đăng ký các mẫu này và đưa ra các đề xuất macro tùy biến để tự động hóa các nhiệm vụ này. Zia cũng tính toán hiệu quả của workflow và ngăn bạn mắc lỗi như gửi một mẫu email hai lần cho cùng một người dùng chẳng hạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tự động hóa công việc và tiết kiệm thời gian
  • Tập trung vào bán hàng thay vì nhập dữ liệu
  • Giảm thiểu lỗi thủ công

Zia tìm thấy các mẫu và quy trình việc gợi ý

Zia lọc qua nhật ký kiểm tra và lịch sử hoạt động để xác định các mẫu hình trong dữ liệu của bạn và đề xuất quy trình công việc tạo sẵn để giúp quá trình bán hàng của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể chọn triển khai các quy trình công việc này ngay lập tức hoặc chỉnh sửa nếu cần, cho phép đội ngũ kinh doanh tiết kiệm thời gian và tập trung chốt giao dịch.

Zia phân tích lịch sử các hoạt động thủ công của bạn và đề xuất quy trình công việc định sẵn để giúp bạn duy trì lịch sử

Hãy để Zia lo liệu những công việc lặt vặt

Nếu khách hàng tiềm năng không nhận cuộc gọi, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể để lại email nói rằng bạn đã cố gắng gọi cho họ, cập nhật trạng thái trường và tạo nhiệm vụ gọi lại cho họ sau hai ngày. Liên tục thực hiện nhiều lần để Zia học được từ công việc thường nhật, từ đó gợi ý và tự động hóa các macro để tiết kiệm thời gian của bạn.

automate_macros

Viết macro của riêng bạn!

Ngoài các đề xuất macro của Zia, bạn cũng có thể viết macro của riêng mình cho các nhiệm vụ cần được tự động hóa. Bạn có thể chọn một nhóm các nhiệm vụ cần được thực hiện, chỉ định khi nào cần trực tuyến và Zia sẽ lo phần việc này cho bạn.

write_macro

Tự động hóa an toàn

Zia cũng tính toán hiệu quả của workflow và ngăn bạn mắc lỗi. Nếu bạn gửi một mẫu email hai lần cho cùng một người dùng, Zia sẽ đưa ra cảnh báo, đảm bảo quy tắc workflow của bạn không trùng lặp và gây rắc rối.

failproof_macros