Thiết lập quy trình của bạn tự động với lịch biểu và thông báo

Nếu bạn muốn ứng dụng của mình tự động thực thi các tác vụ thì lịch biểu là giải pháp. Vào ngày và giờ định sẵn, yêu cầu ứng dụng thông báo cho khách hàng, nhắc nhở người dùng và thực hiện nhiều nhiệm vụ. Với lịch biểu, việc tự động hóa workflow chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
Thiết lập quy trình của bạn tự động với lịch biểu và thông báo
 • Tạo lịch trỏ và nhấp
 • Thông báo tức thì
 • Tự động hóa workflow định kỳ

Thao tác được đặt giờ chính xác

 • Tự động hóa các thao tác để thực hiện chúng vào ngày và giờ cụ thể

 • Theo dõi thời hạn của dự án và chủ động hành động theo thời hạn đó

 • Tự động tải thông tin từ các dịch vụ bên ngoài

 • Tích hợp với phần mềm khác để tương tác định kỳ

 • Thông báo ngay cho người dùng về hoạt động của ứng dụng

Xem lịch biểu và thông báo hoạt động

Xem video này để nắm rõ về khả năng của lịch biểu và thông báo trong Zoho Creator.

Xem lịch biểu và thông báo hoạt động

Lên lịch hành động, thông báo cho người dùng

Zoho Creator cung cấp các loại lịch biểu sau:

Vào ngày và giờ đã xác định

Lên lịch workflow để thực hiện vào ngày và giờ đã xác định. Bạn có thể cấu hình loại workflow này để chạy hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc chỉ một lần. Ví dụ như thông báo cho đại diện dịch vụ khách hàng về mức độ ưu tiên của các yêu cầu hỗ trợ cần hành động vào giờ được xác định trước mỗi ngày.

Vào ngày và giờ đã xác định

Lịch biểu dựa trên trường ngày tháng trong bất kỳ biểu mẫu ứng dụng nào

Lên lịch workflow để thực hiện dựa trên giá trị của một trường trong bất kỳ biểu mẫu nào. Loại lịch biểu này sẽ thực hiện theo phút, giờ, ngày hoặc tuần trước hoặc sau giá trị ngày tháng trong bản ghi. Ví dụ như bạn có thể gửi lời nhắc cuộc họp vài phút trước thời gian bắt đầu.

Lịch biểu dựa trên trường ngày tháng trong bất kỳ biểu mẫu ứng dụng nào

Thông báo tức thì về hoạt động của ứng dụng

Thông báo sẽ báo cho người dùng biết về các sự kiện khác nhau trong ứng dụng của bạn. Tìm hiểu một số cách thức bạn có thể tận dụng thông báo của Zoho Creator:

 • Thông báo qua email

  Bạn có thể tự động gửi email thông báo cho nhiều sự kiện, ví dụ như khi gửi hàng hoặc giao sản phẩm thành công.

  Thông báo qua email
 • Thông báo qua tin nhắn SMS

  Bạn có thể gửi SMS thông báo cho các bên liên quan về một sự kiện hoặc một hành động trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như khi người dùng đặt hàng.

  Thông báo qua tin nhắn SMS
 • Thông báo di động

  Bạn có thể hiển thị thông báo di động thông qua ứng dụng Zoho Creator. Ví dụ như khi một mặt hàng hết trong kho và có hàng trở lại, bạn có thể gửi thông báo qua thiết bị di động tức thời để thông báo cho các bên liên quan.

  Thông báo di động
 • Thông báo thành công

  Khi một thao tác hoàn tất, bạn có thể hiển thị thông báo thành công tùy chỉnh để báo cho người dùng, chẳng hạn như khi họ gửi biểu mẫu.

  Thông báo thành công
 • Chuyển hướng tới URL

  Bạn có thể chuyển hướng người dùng của mình đến một URL do bạn chọn sau khi hoàn tất bất kỳ thao tác nào. Cho người dùng biết khi họ mua sản phẩm của bạn, bạn có thể chuyển hướng họ đến một trang hiển thị các sản phẩm tương tự.

  Thông báo thành công
Thông báo qua email

Khám phá các tính năng liên quan

Tự động thực hiện đúng thao tác và đúng thời điểm

Dùng thử Zoho Creator ngay

Câu hỏi thường gặp

Lịch biểu là gì?

Lịch biểu là các thao tác định kỳ được thực hiện tại thời điểm do người dùng xác định.

Thông báo là gì?

Thông báo được hiển thị để báo cho người dùng biết về các sự kiện trong giải pháp và ứng dụng của họ.

Tôi có cần biết lập trình để tạo lịch biểu và thông báo không?

Không, Zoho Creator cung cấp một giao diện trỏ và nhấp để tạo lịch biểu và thông báo.

Tôi có cần thanh toán riêng cho việc sử dụng lịch biểu và thông báo không?

Không, lịch biểu và thông báo là một phần trong gói đăng ký Creator của bạn.