Giám sát việc sử dụng ứng dụng và dữ liệu

Theo dõi tất cả những ai truy cập hoặc thay đổi dữ liệu kinh doanh của bạn bằng các công cụ giám sát của Zoho Creator. Các tiện ích kiểm tra và ghi nhật ký của chúng tôi cung cấp cái nhìn toàn diện về tất cả các hoạt động đã diễn ra trong giải pháp của bạn.

Dùng thử Zoho Creator ngay
Giám sát việc sử dụng ứng dụng và dữ liệu

Giám sát, theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ

 • Quản lý các giải pháp của bạn

  Các công cụ giám sát hỗ trợ bạn giám sát các ứng dụng của mình và theo dõi mọi việc đang diễn ra với ứng dụng.

 • Gỡ lỗi dễ dàng

  Xác định nguyên nhân, thời gian và vị trí xuất hiện lỗi trong tập lệnh và workflow.

 • Giám sát nhà phát triển

  Quản lý các nhà phát triển của tổ chức bạn bằng cách giám sát hành động của họ trên các giải pháp của bạn.

 • Có cái nhìn chi tiết về các workflow và quy trình tự động hóa của bạn

  Tìm hiểu thông tin chuyên sâu về vòng đời của các workflow và quy trình tự động hóa.

 • Theo dõi thay đổi qua các phiên bản

  Ứng dụng của bạn sẽ thay đổi trong quá trình phát triển. Theo dõi mọi sửa đổi và phiên bản trong một tab.

 • Bảo đảm việc tuân thủ

  Đảm bảo rằng tổ chức của bạn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về việc tuân thủ và tính toàn vẹn dữ liệu.

Xem nhật ký hoạt động của bạn

Zoho Creator cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết để xem tất cả các sự kiện và hành động diễn ra trong giải pháp của bạn.

Xem nhật ký hoạt động của bạn

Có cái nhìn bao quát về các giải pháp của bạn

Thu thập thông tin chuyên sâu về các thao tác trong ứng dụng

Giám sát nhật ký ứng dụng được tạo cho mọi thao tác trên biểu mẫu, lịch biểu, dữ liệu email và tích hợp được thực hiện trong ứng dụng của bạn.

Thu thập thông tin chuyên sâu về các thao tác trong ứng dụng

Giám sát các quy trình kinh doanh

Nhận thông tin chi tiết về từng bước thực hiện quy trình kinh doanh tại công ty của bạn, cả đầu vào và đầu ra.

Giám sát các quy trình kinh doanh

Xem tất cả lượt truy cập và hoạt động tài khoản

Xem ai đã truy cập các chế độ xem của bạn và theo dõi tương tác của họ với từng bản ghi, báo cáo và bảng chỉ số.

Xem tất cả lượt truy cập và hoạt động tài khoản

Kiểm tra giải pháp

Nhật ký được duy trì cho tất cả các hoạt động được thực hiện bên trong một ứng dụng. Tính năng này cho phép bạn kiểm tra mọi thay đổi được thực hiện đối với các bản ghi ứng dụng và lịch sử hoạt động in và xuất trong báo cáo.

Kiểm tra giải pháp

Zoho Creator: Nền tảng ít lập trình cung cấp cho bạn các công cụ giám sát toàn diện

Dùng thử Zoho Creator ngay