Thúc đẩy các cuộc trò chuyện.

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để chia sẻ ý tưởng và bắt đầu cuộc thảo luận. Nguồn cấp dữ liệu cung cấp cho bạn chế độ xem các cuộc trò chuyện liên quan đến bạn nhất ở chế độ sắp xếp, nhờ đó bạn có thể dễ dàng bắt kịp nhịp độ công việc đang diễn ra ở nơi làm việc.

Cập nhật thông tin cho người phù hợp.

Bạn quyết định ai được xem thông tin mà bạn chia sẻ. Bắt đầu một cuộc trò chuyện trên tường của mạng lưới để tất cả mọi người cùng xem và tham gia, hoặc trên tường của nhóm đối với các nhóm cụ thể. Nếu bạn muốn giữ bí mật nội dung trò chuyện, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện riêng và tự chọn người xem.

Cập nhật thông tin cho người phù hợp.

Chỉ cần thả để chia sẻ tệp.

Kéo và thả tệp đính kèm vào bài đăng của bạn hoặc tải chúng lên từ đám mây.

Giao lưu trong bài đăng của bạn.

Giao lưu trong bài đăng của bạn.

Thích, nhận xétchia sẻ bài đăng để duy trì hoạt động tương tác giữa mọi người ở nơi làm việc. Sử dụng lượt đề cập tên @ để thêm các cá nhân thành viên và nhóm vào cuộc trò chuyện riêng.

Chỉ một bài đăng nhưng được thật nhiều việc.

Bài đăng hay là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện và khi bài đăng đó có dạng thông báo, câu hỏi hoặc cuộc thăm dò ý kiến, thì việc gửi thông tin bằng phương thức điện báo càng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bắt đầu một cuộc trò chuyện, phân công công việctheo dõi cuộc trò chuyện ngay từ bài đăng.

Tìm hiểu thêm
Chỉ một bài đăng nhưng được thật nhiều việc.

Theo dõi sát sao những cuộc trò chuyện quan trọng.

Theo dõi mọi nội dung quan trọng đối với bạn bằng cách truy cập ngay các bài đăng có lượt đề cập tên @ bạn hoặc nhóm của bạn, các cuộc trò chuyện riêng mà bạn tham gia và những bài đăng mà bạn đã đánh dấu trang.

Theo dõi sát sao những cuộc trò chuyện quan trọng.

Gắn thẻ.

Thêm các thẻ # có liên quan vào bài đăng của bạn, theo dõi xu thế và nhận thông báo khi các thẻ # đó được sử dụng.

Gắn thẻ.
Tìm ra những gì bạn đang tìm trong chớp mắt.

Tìm ra những gì bạn đang tìm trong chớp mắt.

Các bài đăng cũ, thẻ #, tệp ngẫu nhiên, các blog mà bạn muốn đọc đều dễ dàng thất lạc trong kho dữ liệu mênh mông. Hãy sử dụng tính năng tìm kiếm để truy xuất chính xác dữ liệu bạn cần.

Thúc đẩy các cuộc trò chuyện nhóm.

Bắt đầu ngay