Chỉ một bài đăng nhưng được thật nhiều việc.

Bắt đầu trò chuyện bằng bài đăng rồi tiếp tục bằng tính năng trò chuyện.

Chỉ cần đăng bài là bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, nếu muốn tăng tốc quá trình ra quyết định, bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện ngay từ chính bài đăng. Thêm tất cả những ai đã tham gia vào bài đăng đó, cùng với bất kỳ thành viên bổ sung nào vào một kênh. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, bạn có thể thêm cuộc thảo luận đó vào bài đăng của mình ở dạng nhận xét.

Bắt đầu trò chuyện bằng bài đăng rồi tiếp tục bằng tính năng trò chuyện.

Mọi thông tin về bài đăng đó.

Theo dõi một bài đăng bất kể bạn đã tham gia bài đăng đó hay chưa và nhận mọi thông tin cập nhật liên quan đến bài đăng đó.

Mọi thông tin về bài đăng đó.

Thu hút sự chú ý của mọi người vào những thông tin cập nhật quan trọng.

Đăng các thông tin cập nhật quan trọng lên tường của nhóm hoặc của mạng lưới ở dạng thông báo và đặt chế độ hiển thị thông báo đó ở đầu trang cho đến một ngày cụ thể. Một thông báo bằng email sẽ được gửi tới tất cả mọi người trong nhóm hoặc mạng lưới khi thông báo của bạn được đăng.

Thu hút sự chú ý của mọi người vào những thông tin cập nhật quan trọng.

Hỏi và trả lời.

Học hỏi thêm từ đồng nghiệp của bạn bằng cách đặt câu hỏi phù hợp. Chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của bạn và làm nổi bật câu trả lời đó ở đầu chuỗi.

Khi không chắc, hãy tìm hiểu.

Tạo một cuộc thăm dò ý kiến với số lượng phương án trả lời bạn cần. Quyết định mọi người được chọn chỉ một hay nhiều phương án. Thêm hình ảnh vào các phương án cho sinh động và sắp xếp chúng theo bất cứ cách nào mà bạn thích, đồng thời tránh để xảy ra tình trạng bình chọn thiên vị bằng cách ẩn kết quả cho đến khi một người đã bình chọn xong.

Khi không chắc, hãy tìm hiểu.

Vì công việc thì có thể đợi (hoặc không).

Các bài đăng trên mạng xã hội có rất nhiều tác dụng. Connect cho phép bạn bắt tay ngay vào công việc, triển khai ý tưởng bằng cách phân công công việc trực tiếp từ bài đăng. Sau đó, các công việc này được tự động liệt kê trong phần Công việc của tôi. Bạn có thể theo dõi công việc tại mục này.

Vì công việc thì có thể đợi (hoặc không).