Cliq là ứng dụng năng suất, cộng tác và vui vẻ khi sử dụng.

Tập trung vào giao tiếp bằng cách kết nối Cliq với tất cả các ứng dụng kinh doanh yêu thích & trải nghiệm việc nâng cao năng suất tại nơi làm việc của bạn.

Tích hợp với tất cả các ứng dụng Zoho yêu thích của bạn.

Cliq tự động định vị dữ liệu từ tất cả các ứng dụng chính của Zoho và chia sẻ trong các kênh của nhóm bạn. Nhận thông báo chat cho các sự kiện như chốt giao dịch, gửi chiến dịch email, tăng cấp một yêu cầu hỗ trợ quan trọng, nhận hóa đơn đã thanh toán và còn nhiều hơn thế nữa.

Tích hợp với tất cả các ứng dụng Zoho yêu thích của bạn

Công việc sẽ không bao giờ giống trước nữa.

Với nền tảng tích hợp mạnh mẽ cho phép bạn tích hợp Cliq với các ứng dụng sử dụng cho công việc hàng ngày, bạn có thể có ngay thông tin quan trọng từ cửa sổ chat của mình. Từ việc tải hóa đơn cho nhóm tài chính đến tải số liệu thống kê chiến dịch từ Twitter, tất cả được thực hiện bằng các lệnh có một từ đơn giản.

Làm việc theo cách hoàn toàn mới mẻ

Trò chuyện theo cách của bạn để giao tiếp kinh doanh hiệu quả.

Bắt đầu ngay