Cliq là ứng dụng năng suất, cộng tác và vui vẻ khi sử dụng.

Tìm kiếm, xem, xóa lịch sử chat của bạn. Trải nghiệm tính năng bảo mật trò chuyện tuyệt đối với Zoho Cliq.

25 triệu người dùng. Được chứng nhận bảo mật

60 triệu người dùng. Được chứng nhận bảo mật.

Với hơn 60 triệu người dùng điện toán đám mây, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho thông tin. Zoho tự hào có một trong những mạng an toàn nhất trên thế giới. Tất cả dữ liệu trò chuyện và tập tin được lưu trữ trong các máy chủ được bảo vệ bởi bảo mật vật lý và bảo mật mạng.

Chia sẻ và lưu trữ tập tin không giới hạn.

Không có giới hạn nào. Kéo và thả tập tin để chia sẻ với đồng nghiệp của bạn. Các tập tin này sẽ ở lại trên máy chủ của chúng tôi cho đến khi nào bạn cần.

Dung lượng chia sẻ không giới hạn
Lịch sử có thể tìm kiếm dễ dàng

Lịch sử chat dễ dàng tìm kiếm.

Tìm thông tin bạn cần vào bất cứ lúc nào. Tính năng tìm kiếm văn bản và tập tin nâng cao của Cliq giúp dễ dàng truy xuất.

Trò chuyện theo cách của bạn để giao tiếp kinh doanh hiệu quả.

Bắt đầu ngay