Trau chuốt cho chiến dịch tiếp thị qua email

Email đã phát triển thành một trong những công cụ hiệu quả nhất cho các nhà tiếp thị, nhưng khi đối tượng ngày càng tiến bộ hơn, thì những kỹ thuật tiếp thị càng phải theo kịp. Từ khâu chọn dòng tiêu đề hay nhất đến gửi email vào hộp thư đến của người nhận vào thời điểm hoàn hảo.

BẮT ĐẦU

Tạo email tùy biến

Để gửi nội dung mà các địa chỉ liên hệ quan tâm.

AB-testing
Báo cáo phân bổ khách hàng tiềm năng
Báo cáo dựa trên danh sách
  • Thử nghiệm A/B

  • Nội dung linh động

  • Kiểm tra và xem trước email

Cải thiện tương tác email

Để tạo thêm nhiều cuộc hội thoại với các địa chỉ liên hệ của bạn.

Tối ưu hóa thời gian gửi

Xác định thời gian trong ngày mà các địa chỉ liên hệ có thể mở email. Tối ưu hóa thời gian gửi cung cấp thời gian mở tối ưu cho mỗi địa chỉ liên hệ, giúp bạn thuận lợi gửi email đến hộp thư đến của địa chỉ liên hệ và cải thiện tỷ lệ mở.

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Phân khúc hàng loạt

Tạo nhiều phân khúc trong một bước đơn giản để nhắm mục tiêu địa chỉ liên hệ dựa trên các danh mục khác nhau. Phân khúc hàng loạt trong Zoho Campaigns sẽ tự động phân chia địa chỉ liên hệ tùy thuộc vào các tiêu chí cụ thể, giúp bạn dễ dàng thực hiện các hoạt động tiếp thị qua email. 

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Phân khúc hàng loạt

Tạo nhiều phân khúc trong một bước đơn giản để nhắm mục tiêu địa chỉ liên hệ dựa trên các danh mục khác nhau. Phân khúc hàng loạt trong Zoho Campaigns sẽ tự động phân chia địa chỉ liên hệ tùy thuộc vào các tiêu chí cụ thể, giúp bạn dễ dàng thực hiện các hoạt động tiếp thị qua email. 

Tìm hiểu thêm

Theo dõi trả lời

Nắm rõ cảm xúc của địa chỉ liên hệ về thương hiệu của bạn với sự trợ giúp của tính năng Theo dõi trả lời. Xây dựng sự tín nhiệm và củng cố mối quan hệ của bạn với các địa chỉ liên hệ nhờ biết họ nghĩ gì về các chiến dịch bạn đã gửi. 

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Thăm dò ý kiến qua email

Email được dùng để tương tác với các địa chỉ liên hệ và thăm dò ý kiến qua email giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lắng nghe ý kiến và sở thích của địa chỉ liên hệ bằng cách tiến hành thăm dò ý kiến trong email, từ đó điều chỉnh chiến lược tương tác của bạn.

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Thăm dò ý kiến qua email

Email được dùng để tương tác với các địa chỉ liên hệ và thăm dò ý kiến qua email giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lắng nghe ý kiến và sở thích của địa chỉ liên hệ bằng cách tiến hành thăm dò ý kiến trong email, từ đó điều chỉnh chiến lược tương tác của bạn.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi hiệu suất gửi thư thành công

Để có được kết quả tốt nhất từ các hoạt động tiếp thị qua email.

Gửi hàng loạt

Email nằm trong danh sách chờ có thể gây áp lực cho máy chủ email của bạn. Bằng cách gửi email hàng loạt, bạn có thể gửi hàng nghìn email trong vòng chưa đến một giờ mà không ảnh hưởng đến uy tín tên miền của bạn. 

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Tần suất gửi email

Quyết định tần suất lý tưởng để gửi email cho từng địa chỉ liên hệ với Tần suất gửi email để giúp bạn chú ý đến các mẫu gửi email. Tránh bẫy rác và giảm tỷ lệ hủy đăng ký nhờ hiểu tần suất các địa chỉ liên hệ muốn nhận email từ bạn. 

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Tỷ lệ gửi email thành công

Những email bị trả về và hủy đăng ký có thể dẫn đến các khiếu nại thư rác ảnh hưởng đến uy tín tên miền của bạn và đưa bạn vào danh sách đen. Zoho Campaigns sẽ tự động xử lý các email bị trả về, email hủy đăng ký và khiếu nại thư rác để mang đến trải nghiệm người gửi tốt hơn.

Tìm hiểu thêm
AB-testing

Tính năng thông minh được thiết kế cho các nhà tiếp thị qua email thông minh

BẮT ĐẦU