Hợp tác để thành công hơn

Hợp tác với các nhà tài trợ để tổ chức sự kiện thành công.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
backstage sponsor

Mở ra cơ hội cho nhà tài trợ.

sponsorship packages

Tạo các gói tài trợ hấp dẫn

Một thiết lập không thể phù hợp với tất cả. Thiết kế gói tài trợ tùy chỉnh có phân hạng để thu hút các nhà tài trợ ở mọi quy mô.

Quản lý các yêu cầu tài trợ mới

Nhận yêu cầu tài trợ ngay từ website sự kiện của bạn. Bạn nhận được một yêu cầu mới? Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trong bảng chỉ số của sự kiện.

Quản lý hoạt động tài trợ mới
Quảng bá nhà tài trợ

Quảng bá nhà tài trợ

Giới thiệu các nhà tài trợ trên website sự kiện để tăng mức hiển thị và thu hút các nhà tài trợ khác. Tất cả cùng có lợi!

Khám phá các tính năng khác

Bạn đã sẵn sàng để tổ chức sự kiện trên Zoho Backstage?

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ