Phân tích tài chính cho Zoho Books.

Phân tích trực quan dữ liệu Zoho Books. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu để theo dõi các chỉ số đo lường hiệu suất tài chính quan trọng (KPI) của bạn. Chia sẻ báo cáo và cộng tác với các đồng nghiệp của bạn.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và theo dõi các số liệu tài chính quan trọng. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo.

Zoho Analytics cho phép bạn dễ dàng phân tích dữ liệu tài chính có trong Zoho Books. Ứng dụng này cho phép phân tích chi tiết dữ liệu Zoho Books theo cách của bạn. Bạn có thể phân tích hóa đơn, chi phí, tạo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi hiệu suất kế toán tổng thể và còn nhiều hơn nữa.

 

Tích hợp liền mạch

Dữ liệu Zoho Books sẽ tự động đồng bộ hóa với Zoho Anaytics. Truy cập trọn bộ công cụ BI một cách liền mạch ngay từ trong tài khoản Zoho Books của bạn.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Cổng kết nối Zoho Analytics cung cấp cho bạn hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn, được chọn thủ công mà bạn sẽ yêu thích và nhận ra giá trị tuyệt vời ngay lập tức.

 

Phân tích trực quan

Phân tích trực quan và xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng. Không cần trợ giúp của đội ngũ CNTT!

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

 

Kết hợp dữ lliệu

Dễ dàng kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo các báo cáo liên chức năng. Ví dụ: kết hợp dữ liệu Zoho CRM cùng với Zoho Books để thực hiện phân tích từ quy trình bán hàng đến dòng tiền.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn. Chia sẻ riêng cho nhau. Nhúng các báo cáo và bảng chỉ số để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email.

 

Gắn nhãn trắng

Tích hợp/nhúng liền mạch công cụ BI, báo cáo và phân tích mạnh mẽ dưới tên thương hiệu của riêng bạn vào sản phẩm, ứng dụng, cổng thông tin hoặc website.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu