Trích xuất những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu Teamwork Projects

Sử dụng tích hợp liền mạch của Zoho Analytics với Teamwork để theo dõi các số liệu dự án quan trọng. Phân tích chuyên sâu các dữ liệu Teamwork bằng cách tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu. Chia sẻ và cùng phân tích báo cáo với nhóm quản lý dự án của bạn.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và theo dõi các số liệu quản lý dự án chính. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

Add-on phân tích chuyên sâu Teamwork cho phép bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Teamwork Projects, tự hỗ trợ bản thân bằng các số liệu hiệu suất chính của dự án và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt để tối ưu hóa thực hiện dự án. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo trạng thái dự án, báo cáo thanh toán, báo cáo khối lượng công việc còn lại, báo cáo doanh thu dự kiến, báo cáo những nhân viên xuất sắc nhất và nhân viên kém hiệu quả và còn nhiều hơn nữa.

 

Tích hợp liền mạch

Dữ liệu Teamwork Projects của bạn được đồng bộ hóa liền mạch với Zoho Analytics. Truy cập công cụ BI đầy đủ tính năng để phân tích chuyên sâu dữ liệu quản lý dự án của bạn.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Cổng kết nối Zoho Analytics cung cấp cho bạn hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số quản lý dự án có sẵn, được chọn thủ công mà bạn sẽ yêu thích và nhận ra giá trị tuyệt vời ngay lập tức.

 

Phân tích trực quan

Phân tích trực quan dữ liệu dự án và xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ dàng có sẵn trong Zoho Analytics.

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số trực quan bắt mắt.

 

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo các báo cáo liên chức năng. Có thể nhận được thông tin chi tiết với dữ liệu từ nhiều vị trí.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn và cùng nhau phân tích các báo cáo đó để đưa ra quyết định sáng suốt.

 

Nhúng báo cáo ở mọi nơi

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số vào các website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Có thể lên lịch để gửi email các báo cáo bảng chỉ số hoặc xuất thành nhiều định dạng tập tin để truy cập ngoại tuyến.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Trực quan hóa dữ liệu kinh doanh của bạn.

Đăng ký miễn phí