Phân tích chuyên sâu cho Teamwork Desk

Phân tích trực quan dữ liệu Teamwork Desk. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu để theo dõi hiệu suất của đội ngũ hỗ trợ. Chia sẻ báo cáo, cộng tác với các đồng nghiệp và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Báo cáo phân tích bán hàng trực tuyến - Zoho Reports

Hỗ trợ đội ngũ của bạn với các số liệu quan trọng của bộ phận trợ giúp

Dễ dàng phân tích tất cả các dữ liệu của Teamwork Desk. Phân tích dữ liệu theo cách của bạn. Đưa ra quyết định sáng suốt và nhận thông tin chuyên sâu về hoạt động hỗ trợ khách hàng của bạn. Đánh giá và theo dõi hiệu suất của nhân viên, tuân thủ theo SLA, luồng yêu cầu được gửi đến, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và còn nhiều hơn nữa.

 

Tích hợp liền mạch

Các dữ liệu từ Teamwork Desk được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics, cung cấp cho bạn công cụ BI đầy đủ để phân tích chuyên sâu dữ liệu.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Phân tích từ hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn, được chọn thủ công cho phép bạn phân tích nhanh hoạt động hỗ trợ.

 

Phân tích trực quan

Xây dựng và phân tích trực quan các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng. Không cần kinh nghiệm hoặc trợ giúp từ đội ngũ CNTT.

 

Công cụ báo cáo đa dạng

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

 

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo các báo cáo liên chức năng. Ví dụ: kết hợp dữ liệu Teamwork Desk với dữ liệu CRM của bạn để tạo một yêu cầu với báo cáo khách hàng tiềm năng.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển và phân tích các báo cáo cùng với các đồng nghiệp và chia sẻ các báo cáo này một cách an toàn bằng tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

 

Nhúng báo cáo ở mọi nơi

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số vào các website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email đến người nhận đã xác định.

Khám phá thêm tính năng

Phân tích chuyên sâu cho các hệ thống của Bộ phận trợ giúp

View More

Phần mềm phân tích được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Bắt đầu phân tích dữ liệu Teamwork Desk

Đăng ký miễn phí!