Phát triển doanh nghiệp của bạn với Phân tích đăng ký chuyên sâu cho Stripe

Phân tích trực quan dữ liệu Stripe của bạn. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu để theo dõi các số liệu đăng ký chính (KPI) của bạn. Chia sẻ báo cáo và cộng tác với các đồng nghiệp của bạn.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và theo dõi các số liệu đăng ký quan trọng. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

Zoho Analytics cho phép bạn dễ dàng phân tích dữ liệu đăng ký có trong Stripe. Ứng dụng này cho phép phân tích chuyên sâu dữ liệu Stripe theo cách của bạn và tạo báo cáo và bảng chỉ số. Bạn có thể phân tích doanh thu, tỷ lệ rời bỏ, giữ lại và còn nhiều hơn nữa.

 

Tích hợp liền mạch

Các dữ liệu từ Stripe được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics, cung cấp cho bạn công cụ BI đầy đủ để phân tích chuyên sâu dữ liệu.

 

Báo cáo và bảng chỉ số có sẵn

Cổng kết nối Zoho Analytics cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 75 báo cáo và bảng chỉ số đăng ký có sẵn được chọn thủ công mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích khi sử dụng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

 

Đa dạng các tùy chọn báo cáo

Chọn từ nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng.

 

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu Stripe với thông tin từ các nguồn khác như CRM hoặc tiếp thị để tạo các báo cáo liên chức năng. Có được thông tin chuyên sâu về tất cả quy trình kinh doanh của bạn.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển báo cáo cùng với đội ngũ của bạn. Chia sẻ dữ liệu và báo cáo một cách an toàn với tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

 

Nhúng, gửi email, xuất và in báo cáo

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số trên website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số để tự động gửi email.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu