Phiên bản Zoho Analytics tại chỗ.

  Ẩn tính năng chung
analytics-pricing-val.json1

3

Phiên bản cá nhân

HÃY THỬ NGAYHÃY THỬ NGAY

Phiên bản chuyên nghiệp

HÃY THỬ NGAYHÃY THỬ NGAY
Bắt đầu vớiHoàn toàn miễn phí/người dùng/tháng thanh toán hàng năm
(Tối thiểu là 5 người dùng)
Người dùngGiới hạn là 1 người dùngKhông áp dụng giới hạn
Người xemxTối thiểu 10 người xem
Lịch trình emailxTối thiểu 25 lịch trình
Khách đồng thờixTối thiểu 25 khách đồng thời
Bản ghi / hàng10.000Không giới hạn
Báo cáo và bảng chỉ sốKhông giới hạnKhông giới hạn
Không gian làm việc5Không giới hạn
Bảng chỉ số có thể tùy chỉnh
Nhập theo lịchx
Email theo lịchx
Chia sẻ và cộng tácx
Hỗ trợ API

Bấm vào đây để gia hạn hoặc nâng cấp giấy phép tại chỗ Zoho Analytics của bạn.

Đối với các câu hỏi liên quan đến kinh doanh, vui lòng liên hệ theo địa chỉ: sales@zohocorp.com, gọi cho chúng tôi theo số 1 888 900 9646.