Ứng dụng Zoho Analytics dành cho thiết bị di động

Có được những thông tin phân tích kinh doanh quan trọng với các ứng dụng BI di động mạnh mẽ, mang tính tương tác và chân thực của chúng tôi, có sẵn cho cả nền tảng Android và iOS.

Đăng ký miễn phí
Ứng dụng Zoho Analytics dành cho thiết bị di động
Ứng dụng BI di động Zoho Analytics

Ứng dụng BI di động Zoho Analytics

  • Phân tích động thông qua các dạng hiển thị trực quan mang tính tương tác
  • Phân tích hội thoại sử dụng AI
  • Giao diện người dùng gốc với các thao tác sáng tạo
  • Cộng tác và thông báo theo thời gian thực
  • Bảo mật cấp doanh nghiệp cho các ứng dụng di động
  • Có sẵn triển khai cả trên đám mây và tại chỗ

Sử dụng Analytics mọi lúc, mọi nơi

Giảm thời gian tìm hiểu thông tin với các ứng dụng của chúng tôi cho lực lượng lao động di động của bạn

Ứng dụng di động Zoho Analytics

Ứng dụng di động đầy đủ tính năng cho Zoho Analytics. Truy cập, tương tác và khám phá các khả năng phân tích mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng di động chân thực này.

Tìm hiểu thêm

Zoho Analytics - Ứng dụng bảng chỉ số

Dễ dàng truy cập và tương tác với tất cả các bảng chỉ số của bạn trong Zoho Analytics với ứng dụng di động được xây dựng dựa trên mục đích cụ thể của chúng tôi.


Tìm hiểu thêm