สร้างคอนเวอร์ชั่นจากผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ

ปรับแต่งคำถามของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ตอบทุกคน กรอกคำตอบล่วงหน้าให้ผู้ตอบแบบสำรวจที่คุณรู้จัก และใช้คำตอบที่ผู้ตอบระบุไว้เพื่อถามคำถามถัดไป ลืมการใช้แบบสำรวจแผ่นกระดาษเดิมๆ ไปได้เลย

ตั้งทีม ลงทะเบียนเข้าใช้งานแบบสำรวจ Zoho

ทำให้แบบสำรวจของคุณมีความคล่องตัว

สร้างเส้นทางให้ผู้ใช้ของคุณทำตาม เปลี่ยนคำถามและหน้าที่ปรากฏตามคำตอบที่ผู้ตอบระบุไว้ก่อนหน้า แบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อรับข้อมูลที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องมากขึ้น ด้วยตรรกะของคำถามและหน้า คุณจะสามารถตั้งคำถามหรือหน้าให้ปรากฏเฉพาะเมื่อคำตอบที่กำกำหนดไว้ถูกเลือกในคำถามแบบหลายคำตอบเท่านั้น ใช้การเลือกคำถามตามคำตอบเพื่อเปลี่ยนการใช้คำของคำถามติดตามผลให้สอดคล้องกับคำตอบก่อนหน้า

สร้างคำตอบของคุณไว้ล่วงหน้า

ช่วยเหลือผู้ตอบแบบสำรวจที่คุณรู้จักโดยการกรอกข้อมูลพื้นฐานไว้ให้ ส่งแบบสำรวจของคุณด้วย Zoho Campaigns หรือ Zoho CRM แล้วผู้ตอบแบบสำรวจจะสามารถเห็นข้อมูลของพวกเขาที่กรอกไว้ล่วงหน้าในแบบสำรวจ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาจากฐานข้อมูลของ Zoho CRM และ Zoho Campaign คุณสามารถกรอกคำตอบด้วยข้อมูลที่ดึงมาจาก URL ได้ ไม่จำเป็นต้องขอรายละเอียดจากผู้ตอบแบบสำรวจอีกต่อไป หากข้อมูลติดต่อของคุณจัดเก็บไว้ใน Zoho Campaigns หรือ Zoho CRM คุณก็สามารถรู้ได้ว่าใครตอบแบบสำรวจของคุณได้เสมอ

การแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

ส่งโน้ตขอบคุณให้ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อพวกเขาตอบแบบสำรวจของคุณเสร็จสิ้นและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ว่าพวกเขาตอบคำถามแล้ว เปลี่ยนอีเมลที่คุณส่งโดยอิงตามคำตอบ คุณยังสามารถจัดกำหนดการรายงานเพื่อทยอยส่งหรือใช้ “ทริกเกอร์อีเมล” เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำตอบทุกข้อในทันที