ส่งแบบสำรวจโดยใช้ MailChimp

ส่งแบบสำรวจให้กลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้ MailChimp สร้างแบบสำรวจด้วย Zoho Survey จากนั้นใช้บัญชี MailChimp เพื่อส่งอีเมลสำรวจให้เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน พนักงาน และคนอื่นๆ

ทดลองใช้

ส่งแบบสำรวจไปยังรายชื่ออีเมลของคุณ

เชื่อมต่อ Zoho Survey กับ MailChimp เพื่อส่งแบบสำรวจไปยังรายชื่อติดต่อทางอีเมลของคุณ ด้วยโปรไฟล์ผู้สมัครใช้บริการของ MailChimp คุณจะได้เรียนรู้ว่าผู้รับอีเมลมีปฏิสัมพันธ์กับอีเมลแบบสำรวจของคุณอย่างไร
ส่งแบบสำรวจไปยังรายชื่อติดต่อทางอีเมลของคุณ

ข้อมูลการมีส่วนร่วมในอีเมล

เพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจของคุณโดยใช้ข้อมูลผู้ติดตามของ MailChimp เพื่อส่งข้อความอีเมลให้ผู้คนในเวลาที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านมากที่สุด

ส่งข้อมูลการมีส่วนร่วมแบบสรำวจในอีเมล

การรายงานขั้นสูง

รวมการรายงานขั้นสูงของ Zoho Survey เข้ากับรายงานของ MailChimp เพื่อให้คุณเห็นภาพอัตราการแปลง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากแบบสำรวจของคุณ และอัตราการเปิดตามตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่งการรายงานขั้นสูงของแบบสำรวจ