เชื่อมต่อ

ยิ่งมากยิ่งมีความสุข

ชวนให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ คุณยังสร้าง พอร์ทัลสำหรับสมาชิก ที่คุณจะอนุญาตให้ผู้เข้าชมมีสิทธิ์เข้าถึงหน้าที่ต้องการได้

 • ผู้มีส่วนร่วม

  คุณสมบัติผู้มีส่วนร่วมจะช่วยให้คุณเชิญใครก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะในหรือนอกองค์กรของคุณ เพื่อช่วยคุณสร้างไซต์ คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้ผู้มีส่วนร่วมของคุณได้ เช่น ผู้ดูแล, ผู้เขียน, ผู้พัฒนา หรือแขก

  เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนร่วม
เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนร่วม
พอร์ทัลสำหรับสมาชิก
 • พอร์ทัลสำหรับสมาชิก

  พอร์ทัลสำหรับสมาชิกช่วยให้คุณสามารถจำกัดว่าใครจะสามารถเข้าถึงหน้าเฉพาะได้

  พอร์ทัลสำหรับสมาชิก
 • การจำกัดการเข้าถึง

  ทำให้เว็บไซต์เป็นส่วนตัว และจัดการบุคคลที่จะให้เห็นเว็บเพจของคุณได้ การจำกัดการเข้าถึงทำให้คุณจำกัดการมองเห็นเว็บไซต์ ซ่อนเพจจากทุกคน หรือจากสมาชิกบางคนขององค์กรได้

  การจำกัดการเข้าถึง
การจำกัดการเข้าถึง