Zoho ได้รับการขนานนามใน

4

รางวัล Gartner Magic Quadrant

2020 Gartner Magic Quadrant

ผู้มีวิสัยทัศน์

Zoho ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในรางวัล 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบใช้โค้ดน้อยสำหรับองค์กร

Zoho Creator แพลตฟอร์มแบบใช้โค้ดน้อยของเราได้รับการออกแบบมาด้วยแนวคิดของการทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้ง่ายและเข้าถึงได้ ขณะนี้แพลตฟอร์มอยู่ในยุคที่ 5 (C5) และได้ช่วยผู้ใช้มากกว่า 5 ล้านรายในองค์กรมากกว่า 13,000 แห่ง ที่ใช้งานในโลกดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

2020 Gartner Magic Quadrant

ผู้ท้าทาย

Zoho ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ท้าทายในรางวัล 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย

ทีมขายที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจที่กำลังเติบโตทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา Zoho CRM ได้ช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 150,000 แห่งส่งเสริมทีมขายที่มีความเร็วสูง ด้วยการทำให้กระบวนการขายเป็นแบบอัตโนมัติ ในขณะที่ให้ความมั่นใจกับความเป็นส่วนตัวในทุกระดับ Zoho CRM ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

2020 Gartner Magic Quadrant

ผู้มีวิสัยทัศน์

Zoho ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในรางวัล 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับการจัดการว่าที่ลูกค้าใน CRM

การทำให้ผู้ที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นลีด และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะซื้อเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมขายที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากทีมที่เหลือ ตั้งแต่การบันทึกลีด เพิ่มมูลค่าให้พวกเขา และช่วยทีมให้สร้างรายได้จากพวกเขาได้ในท้ายที่สุด Zoho CRM ได้ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 150,000 แห่งให้ได้รับรายได้จากลีดของพวกเขามากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

2020 Gartner Magic Quadrant

เฉพาะ

Zoho ได้รับการขนานนามว่าเป็นโอกาสในรางวัล 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับศูนย์กลางการมีส่วนร่วมของลูกค้า CRM

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ การให้การบริการลูกค้าเป็นหัวใจขององค์กรคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ Zoho Desk ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดนี้ องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วโลกเชื่อมั่นให้ Zoho Desk ดำเนินการการบริการลูกค้าที่ซับซ้อนของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติม

© 2020, Zoho Corporation Pvt. Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ