จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานของเรา

ทุกวันเรามักใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ไปกับงานเร่งด่วนแต่เป็นงานที่มีความสำคัญน้อยและเลื่อนงานที่สำคัญที่สุดออกไป หลักการ Pareto ว่าด้วยกฎ 80/20 ช่วยคุณได้ เช่น 80% ของงานที่สำคัญที่สุดดำเนินการเสร็จสิ้นโดยที่ 20% เป็นงงานที่มีความสำคัญมาก ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพจะบอกให้คุณทราบถึงงานที่มีความสำคัญมาก 20% ดังกล่าว

Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดการงานของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณใช้เวลามากขึ้นในการทำงานให้เสร็จสิ้นและลดเวลาที่ใช้ในการจัดการงานให้น้อยลง โมดูลการจัดการงานช่วยให้คุณติดตามลำดับขั้นความสำเร็จ กำหนดงานที่เชื่อมโยง และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตงานของคุณ

ประโยชน์หลักของซอฟต์แวร์การจัดการงาน

  • ช่วยให้คุณจัดระบบ มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้โค้ดสีทั้งหมดจากส่วนกลาง
  • แยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนให้เป็นงานต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน
  • ผนวกรวมงานทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับลูกค้าของคุณด้วยต้้นทุนที่ลดลง
  • ไม่จำเป็นต้องจดจำงานทั้งหมดอีกต่อไปและให้คุณมีผลผลิตงานเพิ่มขึ้นโดยส่งการแจ้งเตือนที่ทันสถานการณ์
  • ให้คุณกำหนดเป้าหมายและลำดับขั้นความสำเร็จ ติดตามผลลัพธ์และจัดการกำหนดการที่วางไว้

จัดการกิจกรรมโครงการจากส่วนกลาง

งานโครงการและรายการงานช่วยให้คุณติดตามรายการงานของคุณได้อย่างเป็นระบบและจัดการงานได้ง่ายขึ้นทั้งหมดจากส่วนกลางและจากสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงาน มอบหมายงานให้กับสมาชิก กำหนดรายการงานที่เชื่อมโยง ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล และตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของคุณ รวมถึงคุณสามารถแปลงอีเมลเป็นงานได้

ระยะการดำเนินการ

ลำดับขั้นความสำเร็จสามารถใช้สำหรับจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกัน และประเมินว่าผลงานโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด Zoho Projects จัดหมวดหมู่ลำดับขั้นความสำเร็จเป็นงานที่เข้ามา งานที่เกินกำหนด งานบรรลุผลสำเร็จหรืองานที่เสร็จสิ้น

ติดตั้งกระบวนการอนุมัติไทม์ชีท

ขณะนี้คุณสามารถกำหนดกระบวนการอนุมัติสำหรับไทม์ชีทเพื่อปรับการอนุมัติและการเรียกเก็บเงินให้สอดคล้องกัน รายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะปรากฏเป็นการแจ้งเตือนสีแดงที่ไอคอนไทม์ชีทในโครงการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลไทม์ชีทสามารถอนุมัติเป็นรายการเดียวหรือเป็นกลุ่ม

เปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาสำหรับงาน

คุณสามารถเริ่มนาฬิกาจับเวลาสำหรับงานที่จะบันทึกชั่วโมงทำงานจริงของคุณ หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถหยุดนาฬิกาจับเวลาได้ และบันทึกข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกในไทม์ชีทโดยอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกเวลางานรายวันหรือรายสัปดาห์ตามความสะดวกของคุณและคำนวณชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินและไม่เรียกเก็บเงินสำหรับโครงการใดๆ

งานย่อย

งานย่อยใช้สำหรับแยกงานหลักเป็นงานย่อยต่างๆ ที่สามารถมอบหมายและติดตามแยกกันได้ในโครงการ แยกงานเป็นงานเล็กๆ เช่น โครงสร้างการแยกย่อยงานมักให้ภาพความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ดูงาน

ขณะนี้คุณสามารถดูงานได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถดูงานในมุมมอง Classic มุมมอง Plain มุมมอง Kanban มุมมอง Dependency และมุมมอง Gantt แต่ละมุมมองช่วยให้คุณพิจารณางานจากแง่มุมต่างๆ และแสดงสถานะของผลงานของโครงการได้อย่างชัดเจน

รายงานของงาน

คุณสามารถดูรายงานของงานได้ทันทีภายใต้ Tasks & Milestones (งานและลำดับขั้นความสำเร็จ) รายการงานแสดงมุมมองงานที่เปิดและเปิดแบบรวมของโครงการที่เลือก คุณสามารถคลิกดูรายละเอียดของเจ้าของงาน ลำดับขั้นความสำเร็จหรืองานที่สำคัญกว่าได้

อัปเดตงานพร้อมกันในครั้งเดียว

คุณสามารถเลือกอัปเดตเฉพาะงานได้หรือทั้งกลุ่มงานได้ ในมุมมอง Classic คุณสามารถปิดงาน กำหนดลำดับความสำคัญ เปลี่ยนแปลงเจ้าของงาน และย้ายงานจากรายการงานหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้ และในมุมมอง Plain คุณสามารถปิดงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานได้

ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานและระยะเวลา

ด้วยการแจ้งเตือนงานใน Zoho Projects คุณจะทราบตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลในทันที เพื่อให้คุณไม่พลาดลำดับขั้นความสำเร็จที่สำคัญในโครงการของคุณ รวมถึงคุณสามารถกำหนดระยะเวลางานเป็นจำนวนวันหรือชั่วโมงตามความต้องการในโครงการของคุณ คุณสามารถสร้างงานใน Zoho Projects ได้แม้ว่าคุณยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มต้นงานเมื่อใด

กำหนดค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์และตั้งค่าชั่วโมงทำงานของคุณ

ในโครงการใดๆ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด เวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของงานจะถูกคำนวณตามการกำหนดค่าชั่วโมงทำงาน ขณะนี้คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสำหรับงานได้โดยอัตโนมัติไปยังวันทำการก่อนหน้าหากอยู่ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์