การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน

คุณสามารถติดตามข้อมูลและบันทึกของพนักงานได้แบบง่าย ๆ อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน Zoho People ซึ่งเป็น HRIS แบบรวมศูนย์ช่วยรับรองว่าข้อมูลของพนักงานจะได้รับการซิงค์อย่างสมบูรณ์แบบในระบบหลักหลากหลายระบบ

เพิ่มพนักงานได้อย่างง่าย ๆ

ไม่ว่ากำลังคนของคุณจะมากแค่ไหน คุณก็สามารถเพิ่มพนักงานหลายคนลงใน Zoho People พร้อมกันได้แบบไม่ต้องเหนื่อยแรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์ผู้ใช้จาก GApps, ZohoMail หรือ Office 365 ได้อีกด้วย

หลายตำแหน่งที่ตั้ง หนึ่งฐานข้อมูล

บางครั้ง โลกาภิวัตน์ก็ทำให้คุณมีบันทึกต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศหรือแม้แต่ต่างทวีป ตอนนี้คุณสามารถรวมบันทึกและข้อมูลทั้งหมดไว้ในศูนย์รวมข้อมูลแห่งเดียวได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ การประมวลผลด้านทรัพยากรบุคคลที่รวดเร็วและข้อมูลที่อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ

แผนกและตำแหน่ง

แผนกและตำแหน่งจัดกลุ่มกำลังคนของคุณให้เป็นกลุ่มที่เล็กลง ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงานและทำการอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุความสามารถและเป้าหมายสำหรับทุกตำแหน่งและทุกทีม

กลุ่ม

การสื่อสารระหว่างทีมไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการสร้างงาน สร้างกลุ่ม แชร์ไอเดีย และประมวลผลข้อมูลเพื่อทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทราบแผนภูมิต้นไม้ขององค์กร

ภาพประกอบที่ชัดเจนของโครงสร้างการบังคับบัญชาและระดับชั้นโดยรวมขององค์กรจะช่วยนำทางให้พนักงานติดต่อคนได้ถูกต้อง แผนภูมิต้นไม้ขององค์กรเอื้อให้เกิดการวางแผนและทำให้การวัดปริมาณงานกลายเป็นเรื่องง่าย

การซิงค์อัตโนมัติ

Zoho People ช่วยให้เกิดการซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่นทั้งภายในและระหว่างระบบหลาย ๆ ระบบที่รวมกันอยู่ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องใช้การกรอกข้อมูลด้วยแรงงานคน