การเข้ารหัส

การเข้ารหัสอีเมลของคุณจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าอีเมลเหล่านั้นจะไม่สามารถอ่านได้โดยผู้อื่น นอกเหนือจากผู้รับตามที่ประสงค์ ความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะลดลงอย่างมากจากการเข้ารหัสข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บและในระหว่างการส่ง

SIGN UP NOW

การเข้ารหัส

การเข้ารหัสเมื่อไม่มีการใช้งาน

อีเมลจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail ในรูปแบบที่เข้ารหัส ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน และแต่ละส่วนจะถูกเข้ารหัสเพิ่มเติมก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในดิสก์ของเรา คีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสจะได้รับการจัดการโดยมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด

การเข้ารหัสแบบครบวงจร

การเชื่อมต่อแบบ Secure Socket Layer (SSL) จะเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลอีเมลระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail ใช้การเชื่อมต่อ SSL สำหรับการสื่อสารทั้งหมดจากไคลเอนต์ POP/IMAP/SMTP กับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลของคุณจึงไม่มีทางถูกอ่านหรือเปลี่ยนเพื่อทำลายระหว่างการส่ง

S/MIME

S/MIME มอบความปลอดภัยระดับสูงสุดสำหรับการสื่อสารอีเมลขององค์กรของคุณ ด้วยการเข้ารหัสข้อความโดยตรง ลายเซ็นดิจิตอลและบริการการเข้ารหัสใน S/MIME จะปกป้องอีเมลของคุณจากข้อมูลรั่วไหล ฟิชชิ่ง อีเมลสวมรอย และการโจมตีทางอีเมลอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ระดับการเข้ารหัส

คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับอยู่เสมอ อีเมลทั้งหมดระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail จะได้รับการเข้ารหัสระหว่างการส่งโดยใช้ TLS และจะระบุสถานะตามความเป็นจริง หากผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งไม่สนับสนุน TLS อีเมลจะถูกระบุสถานะเป็น Plain เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับคุณ

ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับเมลของคุณ

SIGN UP NOW