การเข้ารหัส

อีเมลที่เข้ารหัสจะไม่สามารถอ่านได้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับที่ระบุ ความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะลดลงอย่างมากจากการเข้ารหัสข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บและในระหว่างการส่ง

ลงทะเบียนตอนนี้

การเข้ารหัส

การเข้ารหัสเมื่อไม่มีการใช้งาน

อีเมลจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail ในรูปแบบที่เข้ารหัส ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน และแต่ละส่วนจะถูกเข้ารหัสเพิ่มเติมก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในดิสก์ของเรา คีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสจะได้รับการจัดการโดยมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด

การเข้ารหัสระหว่างส่งข้อมูล

การเชื่อมต่อแบบ Secure Socket Layer (SSL) จะเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลอีเมลระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail ใช้การเชื่อมต่อ SSL สำหรับการสื่อสารทั้งหมดจากไคลเอนต์ POP/IMAP/SMTP กับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลของคุณจึงไม่มีทางถูกอ่านหรือเปลี่ยนเพื่อทำลายระหว่างการส่ง

S/MIME

S/MIME มอบความปลอดภัยระดับสูงสุดสำหรับการสื่อสารอีเมลขององค์กรของคุณ ด้วยการเข้ารหัสข้อความโดยตรง คีย์ที่ใช้เข้ารหัสข้อความจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัย ลายเซ็นดิจิทัลและบริการการเข้ารหัสใน S/MIME จะปกป้องอีเมลของคุณจากข้อมูลรั่วไหล ฟิชชิ่ง อีเมลสวมรอย และการโจมตีทางอีเมลอื่นๆ

ตัวระบุระดับการเข้ารหัส

คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับอยู่เสมอ อีเมลทั้งหมดระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail จะได้รับการเข้ารหัสระหว่างการส่งโดยใช้ TLS และจะระบุสถานะตามความเป็นจริง หากผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งไม่สนับสนุน TLS อีเมลจะถูกระบุสถานะเป็น Plain เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับคุณ

ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับเมลของคุณ

ลงทะเบียนตอนนี้