ใบรับรองและข้อกำหนด

Zoho Mail ดำเนินงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปราศจากโฆษณาโดยสมบูรณ์ให้กับลูกค้า โดยมีความไว้วางใจของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อรักษาคุณค่านี้ไว้อย่างแท้จริง Zoho Mail ได้ปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ มีเครื่องมือการตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรฐานมากมายในตัว เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการละเมิด

สมัครตอนนี้

ใบรับรองและข้อกำหนด

ใบรับรองความปลอดภัย

Zoho Mail ได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สามเป็นประจำ เพื่อการรับประกันคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยอีเมล เราได้รับ ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นชุดของมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และ SOC 2 Type II ซึ่งเป็นใบรับรองที่มอบให้กับผู้ให้บริการ SaaS สำหรับความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน ความสมบูรณ์ของการประมวลผล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว

Archival และ eDiscovery

อีเมลที่เก็บถาวรไว้ใน Zoho Mail ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวม รักษา และจัดทำดัชนีอีเมลขาเข้าและขาออกทั้งหมด ทำให้สามารถค้นหาได้ง่ายระหว่างการตรวจสอบ สามารถค้นหาอีเมลได้ตลอดเวลาผ่าน eDiscovery วิธีนี้จะช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรของคุณ

ข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลทั่วไป

Zoho Mail ปฏิบัติตาม GDPR ข้อมูลส่วนตัวจะได้รับการเก็บรวบรวมระหว่างการลงทะเบียน หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สื่อสารผ่านอีเมลจะได้รับการปกป้องภายใต้ European Data Protection Regulation ที่บังคับใช้โดยคณะกรรมการ ด้วยการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง รายละเอียดส่วนตัวของคุณจะไม่มีทางถูกนำไปทำเหมืองข้อมูลเพื่อการโฆษณาโดยเด็ดขาด

การติดตามการตรวจสอบ

ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและรับการแจ้งเตือนโดยทันทีโดยใช้การติดตามการตรวจสอบใน Zoho Mail ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้การแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับอีเมลที่ผิดปกติ เช่น การส่งอีเมลข้อมูลลับไปยังบุคคลที่สาม หรือการดาวน์โหลดไฟล์ที่มุ่งร้ายโดยผู้ใช้ในองค์กร เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปได้

การปฏิบัติตาม HIPAA

Zoho Mail นั้นปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (กฎหมายความสามารถในการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบของการประกันสุขภาพ) เราในฐานะพนักงานของ Zoho ห้ามรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ หรือรักษาข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เรามีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในการนำบริการอีเมลที่เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA มาใช้สำหรับองค์กร

ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับเมลของคุณ

สมัครตอนนี้