การย้าย Outlook PST

การย้าย Outlook PST

ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายอีเมลให้กับผู้ใช้หลายคนจากไฟล์ Outlook PST มายัง Zoho Mail โดยใช้ตัวเลือกการย้าย Outlook PST ในตัวช่วยย้ายของ Zoho 

การย้าย Outlook PST สำหรับผู้ใช้หลายคนที่มีไฟล์ PST หลายไฟล์

ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายไฟล์ PST ที่แตกต่างกันไปยังบัญชีของผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ คุณต้องสร้างบัญชีอีเมลปลายทางใน Zoho ภายใต้องค์กรเดียวกันก่อนขั้นตอนการย้าย เมื่อคุณต้องย้ายไฟล์ PST หลายไฟล์สำหรับผู้ใช้หลายคน ให้ทำตามขั้นตอนการเตรียมการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ก่อนการย้าย

 ขั้นตอนการเตรียมการ - ไฟล์ข้อความ

คุณต้องสร้างไฟล์ข้อความที่มีรายละเอียดของบัญชีที่จะย้ายและจัดเรียงโฟลเดอร์ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. สร้างโฟลเดอร์การย้ายใหม่ในระบบสำหรับการย้ายผู้ใช้หลายคน 
 2. สร้างไฟล์ข้อความใหม่ในโฟลเดอร์ พร้อมกับรายการบัญชีที่จะย้าย โดยให้ที่อยู่อีเมลของแต่ละบัญชีอยู่ในบรรทัดใหม่ (บรรทัดละหนึ่งที่อยู่)
 3. บัญชีควรถูกสร้างขึ้นแล้วใน Zoho ภายใต้การตั้งค่าองค์กรแล้วและแสดงอยู่ในส่วนรายละเอียดผู้ใช้ 
 4. สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์การย้ายในรูปแบบ ผู้ใช้1@โดเมนของคุณ.com, ผู้ใช้2@โดเมนของคุณ.com ฯลฯ โดยที่แต่ละบัญชีที่ระบุในไฟล์ข้อความจะถูกสร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์การย้าย 
 5. วางไฟล์ PST ของผู้ใช้แต่ละคนภายใต้โฟลเดอร์ย่อยของผู้ใช้แต่ละคนที่สร้างขึ้น  
 6. ตรวจสอบเนื้อหาในไฟล์ข้อความเทียบกับรายละเอียดโฟลเดอร์ย่อย

ชื่อโฟลเดอร์ - หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

อักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและอักขระพิเศษ:

 • เราขอแนะนำให้ใช้ชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระหว่างการย้าย ในกรณีที่คุณมีชื่อโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบที่คุณติดตั้งและใช้งานตัวช่วยนั้นรองรับภาษาที่ไฟล์ PST ใช้ 
 • ไม่รองรับอักขระพิเศษในชื่อโฟลเดอร์ อักขระพิเศษใดๆ จะถูกลบออกจากชื่อโฟลเดอร์ 
 • ในกรณีที่คุณมีปัญหากับชื่อโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษชั่วคราวในระหว่างการย้าย จากนั้นหลังจากย้ายเสร็จแล้ว เปลี่ยนกลับเป็นชื่อที่ต้องการในภาษาที่คุณต้องการในเว็บอินเตอร์เฟส

โฟลเดอร์ที่มีชื่อโฟลเดอร์ระบบ:

เมื่อคุณมีชื่อโฟลเดอร์ในระดับรากที่ตรงกับโฟลเดอร์ระบบ (Inbox/ Drafts/ Outbox/ Sent) อีเมลจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่มีชื่อตรงกัน แต่ไม่รองรับให้ใช้ชื่อระบบดังกล่าวเป็นโฟลเดอร์ย่อย

โฟลเดอร์อื่นๆ ทำนองนี้ไม่ควรมีโฟลเดอร์ย่อยเช่นกัน ยกเว้น Inbox ในกรณีที่คุณมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่สงวนไว้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้ 

ชื่อโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง 

การเปลี่ยนแปลงชื่อโฟลเดอร์ที่แนะนำ

 Inbox/Drafts

Drafts

Templates

$revenue$and%income%

おはようございます

Drafts/references

Inbox/myDrafts

myDrafts

myTemplates

RevenueAndIncome

GoodMorning

myDrafts/References

 ไฟล์ PST ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน:

หากผู้ใช้บางรายมีไฟล์ PST ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน ให้สร้างไฟล์ข้อความ 'pass.txt' ภายใต้โฟลเดอร์ของผู้ใช้นั้นๆ สำหรับผู้ใช้แต่ละคน ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ PST ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ PST นั้นๆ เพิ่มรายละเอียดของไฟล์ PST แต่ละไฟล์สำหรับผู้ใช้เดียวกันในบรรทัดใหม่ในรูปแบบเดียวกัน 

pass.txt สำหรับผู้ใช้จะมีหน้าตาดังนี้: 

my_email_backup1.pst,passw0rd1

my_email_backup3.pst,passw0rd3

แน่ใจว่าคุณสร้างไฟล์ 'pass.txt' ที่เกี่ยวข้องภายใต้โฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีไฟล์ PST ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน

ขั้นตอนย้ายไฟล์ PST หลายไฟล์สำหรับผู้ใช้หลายคน: 

 1. เปิดตัวช่วยโดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อปหรือเรียกใช้ไฟล์ 'ZohoExchangeMigration.exe' จากโฟลเดอร์ \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin ภายใต้พาธการติดตั้ง
 2. ในกล่องโต้ตอบ 'เลือกประเภทการย้าย' ให้เลือก 'การย้ายอีเมลและข้อมูลอื่นๆ จาก Exchange / PST / EML'
 3. คุณจะได้รับแจ้งป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoho ของคุณ ป้อน ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ
 4. ในเมนูแบบเลื่อนลง 'การย้ายสำหรับ' ให้เลือก 'ผู้ใช้หลายคน' และคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 5. ในตัวเลือกการย้าย ให้เลือก'การย้ายด้วย PST' และคลิกถัดไป
 6. ในกล่องโต้ตอบพิสูจน์ยืนยันบัญชี ให้คลิก 'เรียกดู' และ อัปโหลดไฟล์ .txt ภายใต้โฟลเดอร์การย้ายที่คุณป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ขั้นตอนการเตรียมการ
 7. รายละเอียดบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ข้อความจะปรากฏอยู่รายการในตาราง
 8. คลิก 'พิสูจน์ยืนยันบัญชี' คอลัมน์สถานะระบุบัญชีที่ไม่มีอยู่ภายใต้ Zoho Mail 
 9. หากบัญชีอยู่ในรายการ 'ไม่มีอยู่' คุณต้อง ร้างผู้ใช้ ในกรณีที่คุณพลาดผู้ใช้นั้นไป หากผู้ใช้มีบัญชี แต่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน คุณสามารถ สร้างนามแฝง ให้กับผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะ
 10. หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีให้คลิกถัดไป
 11. ในกล่องโต้ตอบรายละเอียด PST ของผู้ใช้ ให้คลิก 'เรียกดู' และอัปโหลดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ PST โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ขั้นตอนการเตรียมการ
 12. รายชื่อไฟล์ PST จะปรากฏใต้ผู้ใช้แต่ละคน ไฟล์ PST ที่พบปัญหาระหว่างการสแกนจะปรากฏเป็นสีแดง 
 13. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์บางส่วนในกระบวนการย้าย ให้ขยายรายชื่อผู้ใช้และยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง
 14. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์ สำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยทั่วกัน ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ในกล่องข้อความ 'ตัวเลือกโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด' แล้วคลิกถัดไป
 15. กล่องโต้ตอบข้อมูลข้อผิดพลาดป็อปอัพ เพื่อบอกว่าไฟล์ PST ใดบ้างที่ไม่สามารถย้ายได้ 
 16. หาก ไฟล์ PST ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน พบข้อผิดพลาด ให้ลองลบรหัสผ่านและคลิก 'ลองใหม่' เพื่อกลับไปที่ขั้นตอนที่ 14
 17. ในหน้าจอตัวเลือกข้อมูลการย้าย ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการย้ายไปยังบัญชี Zoho ที่เกี่ยวข้อง พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น
 18. คุณสามารถเลือกหลายบัญชีและแก้ไขการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของคุณได้ในเมนูแก้ไขตัวเลือก
 19. หากคุณต้องการย้ายอีเมลที่อยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ให้เลือก 'อีเมลระหว่าง' และป้อนวันที่ 'จาก' และ 'ถึง' คลิก 'นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับผู้ใช้ที่เลือก'
 20. แน่ใจว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือเข้าถึงหน้าจอก่อนหน้าได้เมื่อคุณเริ่มต้นการย้าย
 21. คลิก 'เริ่มต้นการย้าย' เพื่อเริ่มต้นกระบวนการย้าย
 22. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ทำการย้าย
 23. คอลัมน์สถานะให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่กำลังย้าย
 24. คุณสามารถคลิกที่อยู่อีเมลใดก็ได้ภายใต้คอลัมน์ 'ชื่อบัญชี' เพื่อดูความคืบหน้าโดยละเอียดของผู้ใช้รายนั้น
 25. ความเร็วในการย้ายขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย ขนาดของข้อมูลที่จะย้าย และปัจจัยอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งหลังจากกระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และคลิก 'ลองสิ่งที่ล้มเหลวอีกครั้ง'

 การย้าย Outlook PST สำหรับผู้ใช้คนเดียว:

ขั้นตอนย้ายไฟล์ PST สำหรับผู้ใช้คนเดียว:

 1. เปิดตัวช่วยโดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อปหรือเรียกใช้ไฟล์ 'ZohoMigrationWizard.exe' จากโฟลเดอร์ \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin ภายใต้พาธการติดตั้ง
 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกประเภทการย้าย ให้เลือก 'การย้ายอีเมลและข้อมูลอื่นๆ จาก Exchange / PST / EML'
 3. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoho Mail ของคุณ บัญชีอีเมลที่ป้อนควรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณก่อน 
 4. ในเมนูแบบเลื่อนลง 'การย้ายสำหรับ' หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ 'ตนเอง' จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น หรือเลือกตนเอง
 5. ในตัวเลือกการย้าย ให้เลือก'การย้ายด้วย PST' และคลิกถัดไป
 6. สร้างโฟลเดอร์การย้ายในระบบของคุณและเพิ่มไฟล์ PST ทั้งหมดที่ต้องย้าย 
 7. ในหน้าจอรายละเอียด PST ของผู้ใช้ คลิก 'เรียกดู' และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณจัดเก็บไฟล์ PST ไว้
 8. รายชื่อไฟล์ PST ที่จัดเก็บไว้สำหรับผู้ใช้รายนี้จะปรากฏบนหน้าจอ ไฟล์ PST ที่พบปัญหาระหว่างการสแกนจะปรากฏเป็นสีแดง
 9. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์บางส่วนในกระบวนการย้าย ให้ขยายรายชื่อโฟลเดอร์และยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก ถัดไป
 10. กล่องโต้ตอบข้อมูลข้อผิดพลาดป็อปอัพ เพื่อบอกว่าไฟล์ PST ใดบ้างที่ไม่สามารถย้ายได้
 11. หาก ไฟล์ PST ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน พบข้อผิดพลาด ให้ลองลบรหัสผ่านและคลิก 'ลองใหม่' เพื่อกลับไปที่ขั้นตอนที่ 10
 12. ในหน้าจอตัวเลือกข้อมูลการย้าย ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการย้ายไปยังบัญชี Zoho พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น 
 13. คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะของคุณได้โดยตรงในเมนูแก้ไขตัวเลือก
 14. หากคุณต้องการย้ายอีเมลที่อยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ให้เลือก 'อีเมลระหว่าง' และป้อนวันที่ 'จาก' และ 'ถึง' คลิก 'นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับผู้ใช้ที่เลือก'
 15. แน่ใจว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือเข้าถึงหน้าจอก่อนหน้าได้เมื่อคุณเริ่มต้นการย้าย
 16. คลิก 'เริ่มต้นการย้าย' เพื่อเริ่มต้นกระบวนการย้าย
 17. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ทำการย้าย
 18. คอลัมน์สถานะให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่กำลังย้าย
 19. คุณสามารถคลิกที่อยู่อีเมลภายใต้คอลัมน์ 'ชื่อบัญชี' เพื่อดูความคืบหน้าโดยละเอียดของผู้ใช้รายนั้น
 20. ความเร็วในการย้ายขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย ขนาดของข้อมูลที่จะย้าย และปัจจัยอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งหลังจากกระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และคลิก 'ลองสิ่งที่ล้มเหลวอีกครั้ง'

หากระบบของคุณล่มหรือเกิดข้อผิดพลาดทำนองเดียวกันอื่นๆ การย้ายจะถูกหยุดชั่วคราว ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับแจ้งว่าการย้ายครั้งก่อนไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเริ่มการย้ายที่ถูกหยุดชั่วคราวต่อได้หากต้องการ

​​รายงานการย้าย

คุณสามารถดูรายงานสําหรับบัญชีที่ได้รับการย้ายเหล่านั้นได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ปุ่ม ‘ดูรายงาน’ หลังจากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูรายงานการย้ายได้ ที่นี่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com