กำหนดค่า Zoho Mail ใน Outlook สำหรับ Mac - IMAP

กำหนดค่า Zoho Mail ใน Outlook สำหรับ Mac - IMAP

ขั้นตอนกำหนดค่าบัญชี Zoho Mail เป็น IMAP ใน Outlook

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ของคุณเพื่อ เปิดใช้งานการเข้าใช้ IMAP (เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail >> การตั้งค่า >> บัญชีเมล >> การเข้าถึง IMAP >> เปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP โดยคลิกกล่องกาเครื่องหมาย)
 2. เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Outlook ในระบบของคุณ
 3. ไปที่เมนู Tools (เครื่องมือ) แล้วเลือกตัวเลือก Accounts (บัญชี)
 4. เลือกตัวเลือก Other Email (อีเมลอื่นๆ)
 5. ป้อนรายละเอียดด้านล่างนี้ในหน้า Account Information (ข้อมูลบัญชี):
  • ป้อนที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณ (ผู้ใช้@โดเมน.com หรือ นามแฝงอีเมล สำหรับบัญชีองค์กร หรือ ชื่อผู้ใช้@zoho.com หากคุณมีบัญชีส่วนบุคคล) ลงในฟิลด์ E-mail Address (ที่อยู่อีเมล)
  • ป้อนรหัสผ่านบัญชี Zoho ของคุณในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน)
  • Username (ชื่อผู้ใช้): ที่อยู่อีเมลบัญชี Zoho ของคุณ (ผู้ใช้@โดเมน.com หรือ นามแฝงอีเมล สำหรับบัญชีองค์กร หรือ ชื่อผู้ใช้@zoho.com หากคุณมีบัญชีส่วนบุคคล)
  • Type (ประเภท): เลือก IMAP จากรายการแบบเลื่อนลง
  • Incoming Server (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า): imappro.zoho.com - สำหรับบัญชีองค์กร (หากคุณโฮสต์โดเมนของคุณกับ Zoho)
  • Incoming Server (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า): imap.zoho.com - สำหรับบัญชีส่วนบุคคล (หากคุณมีบัญชี @zoho.com ส่วนบุคคล)
  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Use SSL to connect (ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ)
  • Outgoing Server (เซิร์ฟเวอร์ขาออก): smtp.zoho.com
  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Override default port (แทนที่พอร์ตเริ่มต้น) และ Use SSL to connect (ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ) 
  • ฟิลด์ Port Number (หมายเลขพอร์ต) ถัดจาก Outgoing Server (เซิร์ฟเวอร์ขาออก) จะถูกเปิดใช้งาน ตั้งค่า Port Number (หมายเลขพอร์ต) เป็น 465
 6. คลิก Add Account (เพิ่มบัญชี) 
 7. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดบัญชีแล้ว รายละเอียดจะปรากฏในแท็บ Accounts (บัญชี)
 8. ปิดแท็บ Accounts (บัญชี) แล้วคุณจะสามารถเข้าถึงบัญชี Zoho Mail ของคุณใน Outlook สำหรับ Mac ได้ 

คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Outlook IMAP

รายการที่ส่งแล้ว

ตามค่าเริ่มต้นแล้วเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของเราจะใส่อีเมลที่ส่งแล้วไว้ในโฟลเดอร์ส่งแล้วโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อคุณส่งอีเมลด้วย Outlook จะมีการบันทึกสำเนาอีกฉบับไว้ในโฟลเดอร์ Sent (ส่งแล้ว) ในนั้น 

ในการหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในโฟลเดอร์ส่งแล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:

ใน Zoho Mail: 

คุณสามารถปิดสำเนาที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นในการตั้งค่า SMTP โปรดดูที่นี่สำหรับคำแนะนำ

แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Outlook ของคุณได้เช่นกัน 

ใน Outlook:

 • จากเมนู Tools (เครื่องมือ) ให้เลือกตัวเลือก Accounts (บัญชี)
 • เลือกบัญชี Zoho Mail ของคุณจากบัญชีที่แสดงรายการ แล้วคลิก Advanced (ขั้นสูง)
 • ในแท็บ Folders (โฟลเดอร์) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Don't store a copy of sent messages (อย่าเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งแล้ว)

การดาวน์โหลดข้อความเต็ม

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook จะดาวน์โหลดเฉพาะผู้ส่ง ชื่อเรื่อง และข้อมูลวันที่ (ส่วนหัว) เมื่อทำการซิงค์อีเมล โดยจะดาวน์โหลดข้อความเต็มก็ต่อเมื่อคุณคลิกที่อีเมลนั้น คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ได้โดยเปลี่ยน Send/ Receive Settings (การตั้งค่าการส่ง/รับ)  

 • จากเมนู Tools (เครื่องมือ) ให้เลือกตัวเลือก Accounts (บัญชี)
 • เลือกบัญชี Zoho Mail ของคุณจากบัญชีที่แสดงรายการ แล้วคลิก Advanced (ขั้นสูง)
 • ในแท็บ Server (เซิร์ฟเวอร์) ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก Download Headers only (ดาวน์โหลดส่วนหัวเท่านั้น)

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com